felvi.hu


2.3.6. Szakképesítés alapján

2015.12.23

Legfeljebb egy, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért 24 többletpont adható. Többletpont a szakképesítés alapján: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, műszaki, művészetközvetítés, orvos- és egészségtudomány képzési terület csak egészségtudományi képzési ága, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekhez tartozó alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon (l. 1. sz. táblázat). [Frissítve: 2016.01.15.]

Felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítésnek minősülnek a képesítő bizonyítványokban szereplő következő szakképesítések:


A 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján szervezett 13 számjegyű OKJ-számú szakképesítések után akkor kapható többletpont, amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmények megváltoztatása nélkül, kizárólag az OKJ-azonosító változott 2001-ben 54-es vagy 55-ös szakmaszámú azonosítóra.

Figyelem! Adott képzési területen csak abban az esetben jár a szakképesítésért többletpont, ha a képzési terület intézményei erről közösen úgy határoztak (ez az információ az 1. sz. táblázatban található meg). Ez igaz akkor is, ha az OKJ-szakmacsoport alapján a megszerzett szakképesítés egyébként szakirányúnak minősülne.

A szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési területek listája a 6. sz. táblázatban található.

A szakképesítést igazoló dokumentumok követelményeiről A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben, A többletpontokat igazoló dokumentumok c. részben talál információkat, kérjük, feltétlenül tanulmányozza ezeket!