felvi.hu


2.2. Felsőoktatási szakképzés

2015.12.23

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell kiszámítani:


A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat (kivéve: az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezésért, illetve az Országos Művészeti Tanulmányi versenyek alapján járó többletpontokat)[Frissítve: 2016.01.29.]

Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot és – értelemszerűen – az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében 2016. július 26-án megállapítandó felvételi ponthatárt.

Felsőoktatási szakképzésben, ha a felsőoktatási intézmények nem határozták meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot számolni, akkor a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

A felsőoktatási szakképzésre jelentkezés esetén – a fentieken túlmenően – az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre vonatkozó pontszámítási szabályokat (pl. gyakorlati vizsga esetén történő pontszámítás) kell megfelelően alkalmazni.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha azt legkésőbb 2016. július 12-ig a megfelelő dokumentummásolattal igazolja. Az igazolás módját és az egyes dokumentumokkal kapcsolatos részletes formai és tartalmi követelményeket A benyújtandó dokumentumokról c. részben foglaltuk össze.