felvi.hu


2.1.3. Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján

2015.12.23

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek - a felsőoktatási intézmények a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél figyelembevételével is rangsorolhatják a Tájékoztatóban közzétett módon. Ebben az esetben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele.

Az oklevélért adható pontot alap- és osztatlan képzés esetén 280 és 400 pont között, míg felsőoktatási szakképzés esetén 240 és 400 pont között arányosan kell megállapítani. A pontszámítást az Egyetemek, főiskolák oldalon található információk tartalmazzák, amelyek intézményenként eltérhetnek. Az összpontszám meghatározásához az így kapott pontszámhoz hozzá kell adni a többletpontokat, amelyekre a jelentkező jogosult. Ilyen esetben a jelentkezési kérelem csak akkor minősül hiányosnak, ha a jelentkező a jelentkezéskor az érettségi bizonyítványa és középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését.