felvi.hu


2.1.2.3. Mikor nem számolnak érettségi pontokat az érettségi vizsgaeredményből?

2015.12.23

Nem számolnak érettségi pontokat az érettségi vizsgaeredményből:

a) A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga teljesítését nem helyettesíti a nyelvvizsga-bizonyítvány alapján kiadott érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány. Germanisztika, anglisztika, romanisztika alapképzési szakok azon meghirdetéseire jelentkezőknek, ahol az emelt szintű érettségi felvételi követelmény, akkor is jelentkezniük és érettségizniük kell emelt szinten az adott nyelvből, ha B2 (korábban középfokú) vagy C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgájuk alapján, vizsga alóli felmentés mellett, 100%-os emelt szintű jeles osztályzatot kaptak az érettségi során. Az ilyen módon szerzett eredményt a tanulmányi pontoknál és olyan szakoknál, ahol adott nyelvből középszintű nyelvi érettségi a követelmény, figyelembe lehet venni.

b) Matematika érettségi eredményből azon jelentkezőknek nem számolható érettségi pont, akiknek 2005-ben az utolsó év végi érdemjegyük került érettségi bizonyítványukba, azaz ténylegesen nem tettek vizsgát ebből a tárgyból. Ezt a tényt a jelentkező érettségi bizonyítványában záradék jelzi.

c) Amennyiben a vizsgázó az érettségi vizsgán a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, az adott tárgy vizsgaeredményéből a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pont nem számítható. Ezt a tényt a jelentkező érettségi bizonyítványában vagy tanúsítványában záradék is jelzi.

d) A nem a kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti érettségi vizsgaeredmények közül főszabályként a közismereti érettségi vizsgaeredmények számíthatók be. Közismereti érettségi vizsgatárgyak (amennyiben ezen a néven szerepelnek az érettségi bizonyítványban): matematika, magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, biológia, kémia, társadalomismeret, természettudomány, belügyi rendészeti ismeretek, gazdasági ismeretek, informatika, testnevelés, katonai alapismeretek, latin nyelv. Eltérő megnevezés esetén a jelentkezőnek kell érettségi tematikával, tételsorral stb. bizonyítania az egyezőséget (pl. a számítástechnika megfelel-e a közismereti informatikának). Amennyiben a Tájékoztató megfeleltetési táblázata nem tartalmazza az adott, megfeleltetni kívánt érettségi vizsgatárgyat, úgy erre az eljárás során külön kérelmet szükséges benyújtani (megtalálható a honlap Kérvénytár menüpontjában (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)).

Figyelem! A magyar mint idegen nyelv érettségi vizsgatárgyból tett vizsga eredménye nem számítható be a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgatárgy eredményeként.