felvi.hu


2.1.2.1. Milyen érettségi vizsgatárgyakból számolják az érettségi pontokat?

2015.12.23

A felvételi eljárás előtt két évvel meghatározásra kerül, hogy az alapképzésekre, illetve osztatlan mesterképzésekre jelentkezők esetén képzési területenként, egyes esetekben szakonként, melyik kettő – a kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti – érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható ki az érettségi pontszám. A 2016. évre vonatkozóan az egyes alap- és osztatlan mesterszakok és a hozzájuk tartozó, a felvétel feltételeként előírt érettségi vizsgatárgyak összefoglalva megtalálhatók az 1. sz. táblázatban. A felsőoktatási intézmények saját hatáskörben nem módosíthatják a felvétel feltételeként előírt érettségi vizsgatárgyakat, tehát azoktól egyedileg nem térhetnek el.

Ez alól kivétel:


Intézményekre és szakokra bontva is megtalálja a felvétel feltételeként meghatározott érettségi vizsgatárgyakat, mégpedig a következő formában: