felvi.hu


1.7.3. Adat- és sorrendmódosítás, dokumentumpótlás

2015.12.23

A 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi döntésre is kiható adatok módosítására 2016. július 12-ig van lehetőség. Szintén eddig a határidőig lehet a jelentkezés benyújtásakor még rendelkezésre nem álló dokumentummásolatokat benyújtani, valamint egyszer sorrendet módosítani is. A sorrendmódosításról bővebben A jelentkezési sorrend és a sorrendmódosítás részben olvashat.

A jelentkező a személyes adataiban bekövetkező változásról köteles az Oktatási Hivatalt értesíteni. Adatokat módosítani elektronikusan lehet az E-felvételi keretében. Amennyiben technikai akadálya van a módosító kérelmek elektronikus feladásának, abban az esetben a módosító kérelem postai úton is eljuttatható (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190), de a gyorsabb ügyintézés érdekében mindenképpen javasolt az E-felvételi felület használata.

Az egyes jelentkezési helyeit a jelentkező a felvételi eljárás során a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül visszavonhatja. A visszavont jelentkezési helyre új jelentkezés nem nyújtható be.

A dokumentumok benyújtásával kapcsolatos további információkat a Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez c. fejezetben olvashat.