felvi.hu


1.7.1. Hiánypótlás

2015.12.23

A jelentkezés hitelesítését követően megkezdődik az adatok feldolgozása. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a felvételi jelentkezési kérelem hiányosan került benyújtásra, legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 28. napig, de legkésőbb 2016. június 28-ig, a jelentkező felszólítást kap a hiányok pótlására.

A jelentkező a jelentkezési kérelmében megadott elektronikus levelezési címére (e-mail címére) a következő esetekben kap felszólítást hiánypótlásra: a természetes személyazonosító adatok (név, születési név, anyja születési neve, születési helye és ideje, neme), valamint az állampolgárság megjelölésének hiánya vagy pontatlansága; 2005-ben vagy azt követően érettségizett jelentkező esetében a tanulói azonosító hiánya; elérhetőségei (lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus levelezési cím) hiánya; alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára vonatkozó adat hiánya vagy pontatlansága, a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt, a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolatok hiánya esetén. A jelentkező hiánypótlásra felhívást kap 2016. június 28-ig, az érettségi bizonyítvány vagy a mesterképzésre jelentkezők a felsőfokú oklevél hiányára is.

Amennyiben a jelentkező a hiányt haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem pótolja, jelentkezési kérelmét az Oktatási Hivatal a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el, vagy az eljárást megszünteti!

A jelentkezők általános hiánypótlási tájékoztatást is kapnak legkésőbb 2016. június 28-ig, melyben az egyes pontszámítási módokhoz szükséges dokumentumok ismertetésével felszólítást kapnak annak ellenőrzésére, hogy minden, számukra szükséges dokumentumot benyújtottak-e. Az általános hiánypótlási tájékoztatás és az egyedi hiánypótlási felhívás nem azonos!

A pontszámításhoz szükséges csatolandó dokumentumok (például a többletpontokra jogosító igazolások, illetve egyéb dokumentum-igazolások) – amelyek még nem álltak rendelkezésére a jelentkezés benyújtásakor – beküldéséről külön figyelmeztetés nélkül a jelentkezőnek kell gondoskodnia! Figyelem! Dokumentumhiány – az érettségi bizonyítvány és a felsőfokú oklevél hiányát, illetve a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt, tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolatok hiányát kivéve – esetén nem kap hiánypótlási felhívást! Ennek oka, hogy a jelentkező egyéni döntése az, hogy a lehetőségek közül milyen dokumentumok alapján kívánja a pontszámítást kezdeményezni, erre tehát oda kell figyelni.