felvi.hu


1.6.3. Számlaigénylés, befizetett eljárási díj visszaigénylése

2015.12.23

A 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a befizetett összegről az érintett jelentkezők számlát kapnak, amely az E-felvételi felületéről letölthető.

Figyelem! A kiállított számla a jelentkezés során feltüntetett adatokat tartalmazza, így amennyiben nem a saját nevére és címére kéri a befizetést igazoló számlát, ezt jeleznie kell a jelentkezés során a számlán szerepeltetendő befizető nevének és címének feltüntetésével. Amennyiben nem ad meg más befizetőt és címet a számla kiállításához, úgy az Ön nevére és címére készül el a számla, amelynek utólagos módosítására nincs lehetőség.

A felsőoktatási felvételi eljárásért fizetendő kiegészítő felvételi eljárási díj visszatérítendő, ha a jelentkező

a) legkésőbb a jelentkezési határidő lejártáig visszavonja jelentkezési kérelmét;
b) elkésett jelentkezési kérelme elutasításra kerül;
c) a meghatározott felvételi eljárási díjnál magasabb összeget fizetett be, a különbözet erejéig;
d) nem nyújtott be jelentkezési kérelmet.

A visszatérítést elsősorban átutalással teljesíti a Hivatal. Amennyiben a jelentkezése során nem azonosítható be bankszámlaszám (pl. bankkártyával fizettet), vagy nem a beazonosítható bankszámlaszámra kéri a visszautalást), úgy a visszautaláshoz szükséges bankszámlaszámot a jelentkező a Kérvénytárban található adatbekérő lap segítségével tudja jelezni.

Postacímre történő kézbesítés esetén a visszaigényelt összegből kezelési költség kerül levonásra.

Amennyiben Ön érvényes jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolta magát és visszavonja jelentkezési szándékát – törölteti az összes jelentkezési helyét –, illetve csak egyes jelentkezési helyeit törölteti, a kiegészítő eljárási díj visszafizetésére nincs mód!