felvi.hu


1.6.1. A kiegészítő eljárási díj

2015.12.23

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési kérelmét. A díjmentes alapjelentkezés három képzés megjelölését teszi lehetővé, ezen felül a jelentkezőnek jelentkezésekor - a jelentkezési helyek számától függően - kiegészítő díjat kell fizetnie.

A felsőoktatási intézmények, amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi vizsgát tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek. Ezek összegét és befizetési határidejét a Tájékoztató 7.sz. táblázata tartalmazza.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi eljárás kiegészítő díját az Oktatási Hivatalhoz, a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni.

A kiegészítő díj összege


A felsőoktatási felvételi eljárásban az alapjelentkezés keretében három képzés megjelölésére díjmentesen van lehetőség. A további jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Figyelem! Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli – azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, képzési hely és nyelv, csak a finanszírozási forma tér el –, azt két sorban kell feltüntetnie a jelentkezéskor, ám a díjmentes alapjelentkezés, illetve a kiegészítő díjért megjelölhető további jelentkezési helyek szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül. Így például az alapjelentkezés díjmentes három képzése esetén legfeljebb 6 jelentkezési hely megjelölésére van lehetőség: egy jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és az önköltséges formáira (úgy, hogy emellett az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, képzési hely és nyelv megegyezik). Természetesen az egymáshoz tartozó állami ösztöndíjas és önköltséges képzéseknek nem feltétlenül kell követniük egymást a sorrendben!

Az esetleges felvételi eljárási kiegészítő díj befizetésének határideje a felvételi jelentkezési határidő, vagyis 2016. február 15.

Amennyiben a jelentkező a kiegészítő eljárási díjat részben vagy egyáltalán nem egyenlíti ki, úgy a kiegészítő díjtartozás miatt a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtott jelentkezési helyei közül a meg nem fizetett díj összegének megfelelő számú jelentkezési helye kizárásra kerül. A jelentkezési helyek közül a kizárás a legkevésbé preferált (az utolsó helyen megjelölt) jelentkezési hellyel kezdődik és a tartozás összegének megfelelő számban történik. Mindig az, a sorban következő jelentkezési hely kerül kizárásra, amelyikért fizetnie kellett volna (állami ösztöndíjas hely esetében amennyiben párosul hozzá önköltséges forma, úgy az is kizárásra kerül).