felvi.hu


4. További tájékozódási lehetőségek

2014.10.15

WWW.FELVI.HU

Honlapunkon az egyetemre, főiskolára készülők továbbra is megtalálnak minden aktuális információt, amely segíti őket a választásban, a döntésben és a felkészülésben. A honlap személyre szabott szolgáltatása, E-felvételi végigkíséri a jelentkezőt a felsőoktatási felvételi jelentkezéstől egészen a felvételi ponthatárok megállapításáig. A fent ismertetett kiadványok tartalma tematikusan a honlapunkra is felkerül. Ha a jelentkező regisztrál a honlapon, akkor E-felvételi szolgáltatásban könnyen és gyorsan, mindössze néhány kattintással kiválaszthatja és egy helyre összegyűjtheti az őt érdeklő valamennyi felsőoktatási intézményt és szakot a 2015. februárban induló képzések kínálatából. Ugyanitt a felsőoktatási felvételi eljárás menetének megfelelően betekinthet a rögzített felvételi eredményeibe, pontszámaiba, és e szolgáltatásból tölthető le a pillanatnyi jelentkezési helyeket és állapotokat bemutató jelentkezői státuszlap, valamint a ponthatárok megállapítását követően a besorolási döntés is.

A kiválasztott felsőoktatási intézményekről, szakokról nemcsak az tudható meg, hogy mik a felvételi követelmények, mely tantárgyakból és milyen szinten kell érettségi vizsgaeredménnyel rendelkezni, milyen dokumentumokat kell feltölteni az e-jelentkezés során, hanem még számos más, hasonlóan fontos információ is. Az adatbázisok segítségével jobban megismerhetők az egyetemek, főiskolák, az ott folyó tanulmányi és hallgatói élet, tájékozódni lehet az adott képzési területre vonatkozó tudnivalókról, az oklevél munkaerő-piaci értékéről, a várható jövedelmekről. Továbbá a szakleírásokból megtudható, mi rejlik az egyes szaknevek mögött. Ha a jelentkezési esélyeit szeretné latolgatni, ahhoz is segítséget talál. Összevethetőek az elmúlt csaknem egy évtized ponthatárai – de ezzel az információval óvatosan kell bánni, mert évente változnak a felsőoktatási felvételi szabályok. Már nyolcadik éve alapképzésben, osztatlan mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben – néhány kivételtől eltekintve – nincs felvételi vizsga, a középiskolai eredményekből és az érettségi vizsgaeredményekből számolják a felvételi pontokat az egyetemek, főiskolák, és magasabb lett az elérhető maximális pontszám. Ezért ahelyett, hogy a ponthatárokból vonnánk le messzemenő következtetéseket, érdemes inkább a jelentkezők és a felvettek arányát figyelembe venni – ezek adnak ugyanis valós képet pl. a túljelentkezésről. Ezzel kapcsolatban is óvatosan kell eljárni, mivel az oktatási struktúra is jelentősen átalakult a korábbi állapotokhoz képest. Ha esetleg valaki még nem tudott dönteni, hogy pontosan merre tovább, akkor a Pályaorientáció rovat cikkeit böngészve, illetve az ugyanitt található teszteket kitöltve ebben is segít honlapunk.

Az esélylatolgatás, az intézmény(ek) és szak(ok) kiválasztása, rangsorolása előtt, közben, után következhet a felkészülés az érettségire. A honlapon megtalálhatóak az utóbbi évek közép- és emelt szintű érettségi feladatsorai. Ezekkel az érettségiző tesztelheti tudását, megmérheti, hogy hol tart a felkészülésben, és mit kell még pótolnia. A tanulás ütemezéséhez, a tanulnivaló beosztásához, a vizsgán való viselkedéshez, a vizsgadrukk legyűréséhez szintén kaphat ötleteket, tanácsokat.

Érdemes feliratkozni a honlapon a heti rendszerességű elektronikus hírlevélre, melyben a felsőoktatási felvételi eljárás aktuális eseményeiről, tennivalóiról.

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN

A felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet az Oktatási Hivatal megbízásából az Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata látja el.

Telefon: a felsőoktatási felvételi eljárást, a jelentkezés technikáját érintő kérdésekkel kapcsolatban a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 1818-as telefonszámán lehet informálódni. Itt az 1-es nyelvválasztó funkció kiválasztása után a 7-es menüpontban érheti el a felsőoktatási felvételire vonatkozó tájékoztatást.

Telefon: (06 1) 477 3131
Levelezési cím: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.
E-mail: info@felvi.hu
Honlap: http://www.felvi.hu

A felsőoktatási intézmények címei, telefonszámai, egyéb elérhetőségei megtalálhatók honlapunk Egyetemek, főiskolák oldalán.

ÉRETTSÉGIVEL KAPCSOLATBAN

Az érettségi szervezésével és lebonyolításával az Oktatási Hivatal (OH) foglalkozik. Tájékozódni a http://www.oktatas.hu honlapon lehet.

Magyar állami (rész)ösztöndíjjal kapcsolatban

E-mail: hsz@oh.gov.hu
Honlap: www.oktatas.hu, www.felvi.hu

DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATBAN

A diákigazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet az Oktatási Hivatal megbízásából az Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata látja el.

Telefon: (06 1) 266-7733
Levelezési cím: Oktatási Hivatal, 1964 Budapest
Fax: (06 1) 477-3196
E-mail: info@diakigazolvany.hu
Honlap: www.diakigazolvany.hu

KÜLFÖLDI BIZONYÍTVÁNYOK, OKLEVELEK ELISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (06 1) 374-2200
Fax: (06 1) 374-2492
E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu
Honlap: www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAKKAL KAPCSOLATBAN

Magyar Ösztöndíj Bizottság

Cím: Balassi Intézet MÖB Iroda, 1016 Budapest, Somlói út 51.
Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 385
Telefon: (06 1) 384-9009
Fax: (06 1) 343-6489
E-mail: mob@bbi.hu
Honlap: www.scholarship.hu

Tempus Közalapítvány

Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Levelezési cím: 1438 Budapest 70., Pf. 508
Telefon: (06 1) 237-1320
Fax: (06 1) 239-1329
E-mail: info@tpf.hu
Honlap: www.tpf.hu

ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN

Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Telefon: (06 1) 374-2132, (06 1) 374-2133
Fax: (06 1) 374-2497
E-mail: nyak@oh.gov.hu
Honlap: www.nyak.hu

JOGSZABÁLYI, JOGALKOTÓI, JOGORVOSLATI, A FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN

Emberi Erőforrások Minisztérium – Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Telefon: (06 1) 473-7000
Fax: (06 1) 473-7001
E-mail: info@emmi.gov.hu
Honlap: www.kormany.hu

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Telefon: (06 1) 795-4097
Fax: (06 1) 795-0274
E-mail: oktatasi.biztos@emmi.gov.hu
Honlap: www.oktbiztos.hu

Diákhitel Központ Zrt.

Cím: 1027 Budapest, Csalogány u. 9–11.
KÖKI Terminal 1191 Budapest Vak Bottyán u. 75. A-C. II. em. 242.
Levelezési cím: 1996 Budapest
Telefon: (06 40) 240-024
Fax: (06 1) 224-9671
E-mail: info@diakhitel.hu
Honlap: www.diakhitel.hu; www.facebook.com/diakhitel

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István krt. 11. II/19.
Telefon: (06 1) 460-0575, (06 70) 339-9462
Fax: (06 1) 321-2878
E-mail: info@hook.hu
Honlap: www.hook.hu

(A linkekre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)