felvi.hu


3.4.5. A Diákhitel

2014.10.15

A Diákhitel egy megbízható, kiszámítható, kifejezetten a fiatalok igényeire szabott pénzügyi megoldás, melyből a képzési költség illetve az egyetemi évekhez kapcsolódó különböző kiadások is finanszírozhatók. A kifejezetten hallgatók számára megalkotott kölcsön igénylését alapos mérlegelés és tájékozódás kell, hogy megelőzze, hiszen felvevője kötelezettséget vállal arra, hogy hallgatói jogviszonya megszűnését követően a tanulmányi idő alatt felvett összeget visszafizeti a Diákhitel Központ számára. A már jól ismert szabad felhasználású Diákhitel mellett igényelhető a kizárólag képzés költségeire fordítható Diákhitel2 is. Igénylése kifejezetten egyszerű: a szükséges nyomtatványt a felsőoktatási intézmények elektronikus tanulmányi rendszerében, vagy a Diákhitel honlapjának internetes hitelügyintézési felületén (www.diakhiteldirekt.hu - A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.) lehet kitölteni, majd a Diákhitel Központ partner intézményeiben (felsőoktatási intézmények, bank és takarékszövetkezeti fiókok, postahivatalok) kell leadni.

Igénylési feltételek: Diákhitelt bárki felvehet, aki magyar állampolgár és nem töltötte még be 35. életévét, illetve, aki érvényes aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

Jogosultsági kör: A kötött felhasználású Diákhitel2 az önköltséges, illetve az állami részösztöndíjas hallgatók számára igényelhető, a Diákhitel1 minden finanszírozási formában résztvevő hallgató számára elérhető.

Jogosultsági idő: A Diákhitelt 10 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Az osztatlan mesterképzésben résztvevők jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

Hitelcél: A Diákhitel1 bármire szabadon elkölthető, legyen szó albérletről, szakkönyvekről vagy egyéb tanulmányi költségekről, a Diákhitel2 kizárólag képzési költségre fordítható. Felvétele egyszerű: nincs hitelbírálat és nem kell kezes sem, és később sem jelent akadályt egyéb hitelek (pl. lakáshitel) felvételénél.

Kamat: A Diákhitel1 változó kamatozású, kamata 2015. január 1-től 6,5%; a Diákhitel2 állami kamattámogatással működő hitelforma, az ügyfelek által fizetendő kamat: 2%.
Felvehető hitelösszeg: A Diákhitel1 esetében a maximálisan felvehető összeg havi 50 ezer forint (félévente maximum 250 000 Ft). A Diákhitel2 felvehető összege a képzés költsége összegével egyezik meg.

Törlesztés: A tanulmányok alatt nem kell törleszteni, a hitel visszafizetését a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónaptól kell megkezdeni. A kötelező törlesztőrészlet a jövedelemhez, vagyis az anyagi teherviselő képességhez igazodik.

Előtörlesztés: Az előtörlesztés díjmentes és közvetlenül a tőketartozást csökkenti.

További információk:

Telefon: (06 40) 240-024
Fax: (06 1) 224-9671
E-mail: info@diakhitel.hu
Honlap: http://www.diakhitel.hu
Pénzügyi tájoló: http://www.diakhitel.hu/penzugyitajolo
www.facebook.com/diakhitel
(A linkekre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

A HATÁRON TÚLI JELENTKEZŐK MINISZTERI ÖSZTÖNDÍJA

A szerb és ukrán állampolgárságú határon túli magyar jelentkezők – amennyiben állami ösztöndíjas képzésre jelentkeznek és a felsőoktatási felvételi jelentkezéskor büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak a határon túli magyar nemzetiségükről – a felsőoktatási törvény szerint állami ösztöndíjas képzésre nyerhetnek felvételt, amennyiben felvételi összpontszámuk eléri az adott szak felvételi ponthatárát. A nyilatkozat elmulasztása az állami ösztöndíjas képzésről történő kizárást vonja maga után. Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert jelentkezők pályázhatnak az emberi erőforrások minisztere által adható ösztöndíjra is.