felvi.hu


3.3. A hallgatói jogviszony

2014.10.15

A hallgatói jogviszony a felsőoktatási intézmény és a hallgató között fennálló, a tanulmányokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó jogviszony, ami a felsőoktatási intézménybe történő első beiratkozással jön létre és – amennyiben a tanulmányokat oklevél megszerzése zárja – az adott képzési ciklust, szakirányú továbbképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napjáig, doktori képzés esetén a képzés idejének utolsó napjáig tart. A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az intézménybe való felvétel vagy átvétel. A hallgatói jogviszonyt – jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén (pl. ha nem teljesíti az egyetem, főiskola tanulmányi és vizsgaszabályzatában előírtakat, vagy ha egymást követő 2 félévben nem jelentkezett be tanulmányok folytatására) – a felsőoktatási intézmény egyoldalúan is megszüntetheti. A hallgatói jogviszony megszüntetésére a hallgatónak – egyszerű bejelentéssel – szintén lehetősége van.