felvi.hu


3.3.2. Párhuzamos hallgatói jogviszony – a párhuzamos képzés

2014.10.15

A felsőoktatási törvény lehetővé teszi azt, hogy a hallgató egyszerre több intézménybe vagy egy intézményen belül több szakra járjon. Ez a párhuzamos képzés. Arra is lehetőség van – megfelelő jogosultsági feltételek szerint –, hogy a jelentkező – amennyiben felvételt nyer – mindkét intézményben, illetve szakon állami ösztöndíjas formában tanuljon.

A két (vagy több) állami ösztöndíjas képzésben folytatott tanulmányok félévei azonban egyenként, azaz külön-külön számítanak be a lehetséges 12 állami ösztöndíjas félévbe.

A párhuzamos hallgatói jogviszony létesítéséhez nem kell beszerezni az „anyaintézmény" hozzájárulását, általában úgy jön létre, hogy a már hallgatói jogviszonyban álló személy – tanulmányai alatt – valamely felsőoktatási felvételi eljárásban máshová felvételt nyer, és ennek eredményeként beiratkozik egy másik egyetemre, főiskolára is.