felvi.hu


3.3.1. A hallgatói jogviszony szüneteltetése

2014.10.15

A jogszabályok alapján a hallgatói jogviszony szüneteltetésére is lehetőség van (ún. halasztás). Ennek sajátossága, hogy első szüneteltetésre – ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat ettől eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. Kivételes esetben a felsőoktatási intézmény az első félév teljesítése előtt is engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését, feltéve hogy a hallgató a kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A hallgató egyébként – hallgatói jogviszonyának fennállása alatt – több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, azzal a megkötéssel, hogy az egybefüggő szüneteltetés ideje legfeljebb 2 félév lehet, ennél hosszabb szünetelést a felsőoktatási intézmény engedélyezhet. A halasztással kapcsolatos további feltételek meghatározásában, illetve a döntés meghozatalában az adott felsőoktatási intézmény rendelkezik hatáskörrel.