felvi.hu


2.7.5. Külföldön szerzett felsőfokú végzettségek továbbtanulási célú elismerése

2014.10.15

Ha a kérelmező felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni Magyarországon, akkor külföldi vagy külföldi rendszerű intézményben szerzett felsőfokú oklevelét a felsőoktatási felvételi eljárásban benyújtandó dokumentumokhoz hasonlóan központilag kell beküldenie, az oklevél elbírálása pedig a jelentkezési helyként megjelölt felsőoktatási intézmény(ek) hatásköre. A külföldi oklevelek által tanúsított végzettségi szint elismeréséről nemzetközi egyezmények vagy az Elismerési tv. rendelkezik.

a) A magyar felsőfokú oklevéllel jogszabály erejénél fogva egyenértékű külföldi oklevelek

Ha nemzetközi egyezmény kimondja a külföldi oklevélnek vagy végzettségnek a magyar főiskolai, egyetemi (alapfokozatot, mesterfokozatot tanúsító), posztgraduális vagy doktori oklevéllel való egyenértékűségét, a továbbtanulási céllal történő elismerés során az eljáró hatóságnak a külföldi oklevél végzettségi szintjét a nemzetközi egyezményben foglalt rendelkezésre tekintettel kell megállapítania.

b) A jogszabály erejénél fogva magyar felsőfokú oklevéllel nem egyenértékű külföldi oklevelek

Ha az adott oklevelet kibocsátó országgal Magyarország nem kötött egyezményt, vagy az egyezmény hatálya nem terjed ki az adott fokozatra, akkor az elbíráláskor az eljáró hatóság a következő döntéseket hozhatja:

  1. Megállapítja, hogy a külföldi oklevél Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosító dokumentumként elfogadható.
  2. Megállapítja, hogy a külföldi oklevél Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogosító dokumentumként nem fogadható el, ezért az elismerést megtagadja.


Az adott, továbbtanulási céllal elismert külföldi oklevél jogi hatálya – továbbtanulás szempontjából – azonossá válik a Magyarországon megszerezhető adott oklevél jogi hatályával.

Csatolandó dokumentumok

Az eljárás lefolytatásához a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:


Figyelem!
Az elbíráláshoz minden esetben egyaránt szükség van a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumok és a nem angol, német vagy francia nyelven kiállított dokumentumok esetén a magyar nyelvű fordítások másolatainak beküldésére, illetve nem latin betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező!

Figyelem! Külföldi végzettséget tanúsító dokumentumok közül az érettségi bizonyítvány és az oklevél az, mely elismerhető, az elismerési törvény nem ad arra lehetőséget, hogy oklevéligazolás, illetve érettségieredmény-igazolás alapján végzettségi szint elismerése akár felsőoktatási továbbtanulási céllal is megtörténjen.

KÜLFÖLDI BIZONYÍTVÁNYOK, OKLEVELEK TELJES KÖRŰ ELISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (06 1) 374-2212
Fax: (06 1) 374-2492
E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu
Honlap: http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)