felvi.hu


2.7.4.5. Többletpontokat igazoló dokumentumok

2014.10.15

Hátrányos helyzet igazolása

A hátrányos helyzet jogcímen adható többletpontról bővebben a Hátrányos helyzet igazolása c. fejezetben olvashat.

Fogyatékosság igazolása

A fogyatékosság jogcímen adható többletpontról bővebben a Fogyatékosság igazolása c. fejezetben olvashat.

Amennyiben fogyatékossággal élő nem magyar állampolgár jelentkezik magyarországi felsőoktatási intézménybe, a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően

Gyermekgondozás igazolása

A gyermekgondozás jogcímen adható többletpontról bővebben a Gyermekgondozás igazolása c. fejezetben olvashat.

Sporteredmény igazolása

A sporteredmény jogcímen adható többletpontról bővebben a Sporteredmény igazolása c. fejezetben olvashat.

Nyelvtudásért járó többletpontok

A magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi középfokú oktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú (B2) nyelvvizsgának felel meg. A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsgának felel meg.

Az Oktatási Hivatal MEIK által kiadott „Tájékoztatás" alapján többletpont nem adható, ahhoz a külföldön megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány honosítása szükséges!

Külföldi nyelvvizsgák

A külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány akkor vehető figyelembe a felvételi eljárás során, ha azt az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja (NYAK) vagy – 2000 előtt – az Állami Nyelvvizsga Bizottság honosította, és erről határozat készült.

Nyelvvizsga külföldi érettségi bizonyítvány és oklevél alapján

Külföldi, de magyar tannyelvű középiskolában szerzett érettségi bizonyítvány B2 komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű az adott államnyelvből. Amennyiben a jelentkező a középiskola által kiállított igazolást nyújt be, miszerint legalább egy közismereti tárgyat (közismereti érettségi vizsgatárgyak, amennyiben ezen a néven szerepelnek az érettségi bizonyítványban: matematika, magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv, idegen nyelv, történelem, földrajz, fizika, biológia, kémia, társadalomismeret, természettudomány, belügyi rendészeti ismeretek, gazdasági ismeretek, informatika, testnevelés, katonai alapismeretek, latin nyelv) legalább két évig az adott államnyelven tanult, úgy érettségi bizonyítványa C1 komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű az adott államnyelvből.

Az idegen – azaz a magyartól eltérő – nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi középfokú oktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az oktatás nyelve szempontjából, államilag elismert, általános, egynyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg. (Többletpont tehát akkor adható, ha a jelentkező tanulmányait a magyartól eltérő nyelven folytatta.)

Az államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben szerzett – felsőfokú végzettséget tanúsító – oklevél, az oktatás nyelve szempontjából, államilag elismert, általános, egynyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg. (Többletpont tehát itt is akkor adható, ha a jelentkező tanulmányait a magyartól eltérő nyelven folytatta.) További nyelvvizsga-megfelelés: külföldi felsőoktatási intézményben élő vagy holt idegen nyelv szakon szerzett bölcsész, valamint élő vagy holt idegen nyelv és irodalom szakos tanári, nyelvtanári, idegennyelv-szakos mesterfokozattal rendelkező tanári oklevél – kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából – szintén államilag elismert, általános, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsgának felel meg.

Nyelvvizsga külföldi szakképesítés alapján

A külföldi szakképesítés csak akkor felel meg hazai államilag elismert szaknyelvi, egynyelvű, komplex típusú C1 (felsőfokú) nyelvvizsga-bizonyítványnak, ha azt Magyarországon megszerezhető, érettségi vizsgához kötött szakképesítésként ismerték el.

Ha a jelentkezőt külföldi szakképesítése alapján illeti meg nyelvvizsga-többletpont, jelentkezéséhez a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (OH MEIK) vagy más szakhatóság által kiállított elismerő okiratot vagy a záradékolt bizonyítványt kell másolatban mellékelnie.