felvi.hu


2.7.4.4. Középiskolai eredmények számítása

2014.10.15

Külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok esetében csak akkor számítható tanulmányi pont, amennyiben a jelentkezőnek magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy választott idegen nyelv és természettudományos tárgyakból van tanult utolsó két év végi eredménye, a magyar nyelv és irodalom a tanítás nyelve szerinti nyelv és irodalommal behelyettesítő.

A jelentkező tanulmányi pontjait a középiskolai osztályzataiból, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából kell meghatározni. Ha a jelentkező érettségi bizonyítványában nincs érettségi vizsgatárgya, melyből százalékos eredmény születhetne, számára tanulmányi pont nem számítható.

A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet.

1. Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:


Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9- évfolyamtól megszerzett eredmények! A 4-nél több osztályos középiskolában, 9. évfolyam alatti eredmények nem számíthatók be.

Figyelem! A pontszámítás során évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak esetében.

Figyelem! A középiskolai eredmények megállapításához és rögzítéséhez az szükséges, hogy a jelentkezéshez beküldje a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat) vagy választott idegen nyelvet, vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, azokról az évfolyamokról is a bizonyítványa másolatát. Erre vonatkozóan külön felhívást nem küld az Oktatási Hivatal.

Amennyiben a középiskolai tanulmányai során nem tanult természettudományos tantárgyakat, akkor külön kérvényeznie kell, hogy helyettük más természettudományos tantárgynak minősülő tantárgyat, tantárgyakat vegyenek figyelembe. Ehhez ki kell töltenie egy kérvényt (megtalálható a honlapunk Kérvénytár menüpontjában - (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.), és mellékelnie kell a középiskolai bizonyítványa másolatát az összes évfolyamról. A természettudományos eredmények hiányát a jelentkező a középfokú tanulmányokról – azaz a 9-12., nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyamokról – szóló bizonyítványoldalak másolatával igazolhatja.

Amennyiben a jelentkező az adott tárgyat az utolsó két évben fakultáció keretében tanulta, úgy pontszámításnál azt kell figyelembe venni.

Amennyiben a jelentkező bármelyik évfolyamot eredménytelenül zárta, a bizonyítvány csak akkor fogadható el, ha abban a javítóvizsga tényét és eredményét az iskola feltüntette.

2. Érettségi eredmények (maximum 100 pont)

Amennyiben az érettségi bizonyítvány legalább kettő érettségi vizsgaeredményt tartalmaz, úgy kiszámítható az érettségi vizsgaeredmények százalékos átlaga. Egy vizsgaeredmény esetén tanulmányi pont nem számítható.