felvi.hu


2.7.4.3. Egyes külföldi és külföldi rendszerű középiskolákban vagy érettségi rendszerekben szerzett vizsgaeredmények beszámítása emelt szinten

2014.10.15

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 17. § (8) bekezdése alapján a magyar vizsgakövetelményekkel legalább 75%-ban megegyező külföldi vagy külföldi rendszerű vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten az érettségi pontokba. Az alábbi táblázatokban megtalálhatók azon külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolák, melyek esetében egyes érettségi vizsgatárgyak beszámíthatók emelt szinten.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola érettségi értékelési rendszerének átszámítása magyar rendszerű százalékos értékelésre

Az átszámítási képlet százalékos eredményre az adott külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola érettségi értékelését az elégséges szint alsó küszöbértékétől a maximum értékig nyújtja el, kivéve, amennyiben az érettségi értékelés ötfokozatú skála egy elégtelen értékkel, ilyen esetben a 2005 előtti magyar érettségi értékelés százalékos átváltása az irányadó.

Példa1.:

Az osztrák érettségi értékelés ötfokozatú skála, így a 2005 előtti magyar érettségi értékelés átváltási módszere kerül alkalmazásra:


Példa 2.:

Az amerikai egyesült államokbeli értékelés ötfokozatú skála, így a 2005 előtti magyar érettségi értékelés átváltási módszere kerül alkalmazásra:


Példa 3.:

Hétfokozatú értékelési skála átszámítása, melynél a 3-as érték az elégséges szint (pl. IBO):


Példa 4.:

Külföldi százalékos értékelés átszámítása egyenletes eloszlással, ahol 60% az elégséges szint:


International Baccalaureate Organization

A 2015. évi felsőoktatási felvételi eljárásoktól kezdődően az alábbi IB vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten:

Hungarian A: Literature Higher Level1 Magyar nyelv és irodalom emelt szint
Mathematics Higher Level Matematika
Physics Higher Level Fizika
Language A: literature, Standard - Higher Level Idegen nyelv
Language A: language and literature - Standard, Higher Level
Language B - Standard, Higher Level


1A magyar mint idegen nyelv nem számítható be magyar nyelv és irodalomként! A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban és a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban szerzett Hungarian A1 érettségi vizsgaeredmény magyar nyelv és irodalomként számítható be.

Érettségi pont kizárólag az IB Diploma-ból számítható, egyéb dokumentumból, pl. Certificate-ből nem.

Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Francia nyelv emelt szint
S-típusú matematika emelt szint
S-típusú fizika-kémia1 emelt szintű fizika


1Az S-típusú fizika-kémia utoljára a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban számítható be emelt szintű fizikaként.

Hyndland Secondary School (Lauderdale Gardens, Glasgow G12 9RQ)

Biology (Advanced Higher) emelt szintű biológia
Physics (Advanced Higher) emelt szintű fizika


Pearson Education Limited vizsgaközpont (UK), EDEXCEL

Biology (A-level) emelt szintű biológia
Physics (A-level) emelt szintű fizika

Budapesti Osztrák Iskola

Német nyelv (amennyiben szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz a tanuló) emelt szint
Matematika (amennyiben szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz a tanuló)
Angol nyelv (amennyiben szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz a tanuló)
Fizika (amennyiben szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz a tanuló)