felvi.hu


2.7.4.1. Érettségi pontok számítása

2014.10.15

Külföldön illetve külföldi rendszerű érettségi esetén a Pontszámítási módszerekben meghatározottak alapján akkor számolható érettségi pont, ha az azt igazoló dokumentum elismerhető középfokú végzettséget igazoló okiratnak és ha az abban szereplő vizsgatárgyak megfeleltethetők az adott szakra előírt érettségi vizsgatárgynak. Ezekről a felvételi eljárás során, külön kérelem nélkül az Oktatási Hivatal egyedileg, saját hatáskörben dönt.

A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű érettségi vizsgákat az Oktatási Hivatal főszabályként középszintű érettségi vizsgának fogadja el.

Az azonos megnevezésű érettségi vizsgatárgyakat (pl. matematika, fizika, kémia, biológia) az Oktatási Hivatal automatikusan elfogadja.

Az azonos vagy eltérő megnevezésű külföldi érettségi vizsgatárgyak legalább 75%-os egyezőség esetén fogadhatók el emelt szintűnek (a vizsgaszint bevizsgálása esetén), az eltérő megnevezésű érettségi vizsgatárgyak pedig 50%-os egyezés alatt pedig középszintűnek sem. A jelentkezőnek érettségi tételsorral, tantervvel, tematikával kell bizonyítania, hogy a legalább 50%-os egyezőség fennáll (pl. történelem vagy magyar nyelv és irodalom esetében bizonyítani kell az egyezőséget, nemzeti történelem nem fogadható el történelemként középszinten sem, de a Világtörténelem vagy az Egyetemes történelem igen). A bevizsgáláshoz az adott érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeit be kell nyújtani. Az eljárásról bővebben a felsooktatas@oh.gov.hu címen kérhető tájékoztatás.

Figyelem! Alapszabályként – a nyilvánvaló tartalmi eltérés okán – a magyar mint idegen nyelv vagy a magyar nyelvtan érettségi vizsgatárgyakból tett vizsga eredménye nem számítható be magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgaeredményként, egyes országok bevizsgált és ezen tájékoztatóban nevesített intézményei esetében azonban ettől el kell térni.

Az érettségi pont két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítható. Az 1. sz. táblázatban találhatók meg az egyes szakok 2015-ös érettségi követelményei, amelyeket a felsőoktatási intézmények a képzési területeikre vonatkozóan határoztak meg.

Amennyiben követelményként több érettségi vizsgatárgy választható – vagyis a kettőnél több megadott tantárgy között „vagy" szerepel –, akkor ezek közül a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámítani az érettségi pontokat.

Milyen érettségi vizsgatárgyakból számolják az érettségi pontokat?

A felsőoktatási intézmények közösen meghatározták, hogy az alapképzésekre, illetve osztatlan mesterképzésekre jelentkezők esetén képzési területenként, egyes esetekben szakonként, melyik kettő – a kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti – érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható ki az érettségi pontszám.

Ez alól kivétel:


Intézményekre és szakokra bontva is megtalálja a meghatározott érettségi vizsgatárgyakat, mégpedig a következő formában:

Kötelező az emelt szintű érettségi vizsga?

Egyes képzési területek meghatározott szakjain legalább egy tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga, de vannak olyan szakok – pl. általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – ahol a jelentkezőknek mindkét érettségi vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát kell tenniük. (Az Egyetemek, főiskolák menüponton belül az intézményi meghirdetéseknél fejezetben az emelt szintű érettségi kötelezőségére az érettségi vizsgatárgy megnevezése utáni (E) jelölés utal.)

Az osztatlan tanárszakokon az adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakok, illetve osztatlan képzések emelt szintű érettségi követelményeit kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy csak egy emelt szintű érettségi vizsga letételére lehet kötelezni a jelentkezőt szakpáros jelentkezés esetén is.

Figyelem! A külföldi, emelt szinten beszámított idegen nyelvi érettségi vizsgaeredmény 60%-os eredmény felett sem egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal! Az a körülmény, hogy egy külföldi érettségi vizsgatárgyat az Oktatási Hivatal beszámít az érettségi pontokba emelt szinten, nem jelenti azt, hogy az egyenértékű lenne államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal!