felvi.hu


2.7.2. Külföldi középiskolai végzettség továbbtanulási célú elismerése és a pontszámítás

2014.10.15

Ha a jelentkező felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni Magyarországon, akkor a felsőoktatási felvételi eljárás során a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középiskolákban elért tanulmányi és érettségi vizsgaeredmények alapján történő pontszámítás az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik.

1) A magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok

Az Elismerési tv. 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű az a külföldi középiskola elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amelyet:

a) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban állítottak ki;

b) olyan államban állítottak ki, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt Egyezmény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el. A lisszaboni elismerési egyezményt ratifikáló országok: Albánia, Andorra, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Izrael, Kazahsztán, Kirgízia, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, San-Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szentszék (Vatikán), Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tádzsikisztán, Törökország, Új-Zéland, Ukrajna;

c) olyan államban állítottak ki, amely Magyarországgal olyan kétoldalú nemzetközi egyezményt kötött, amely kimondja a külföldi bizonyítvány magyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét. Ezek a kétoldalú egyezmények a következő (volt) országokra érvényesek: Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Horvátország, India, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Kína, Laosz, Románia, Spanyolország, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, Szovjetunió.

d) Jogszabály mondja ki a Nemzetközi Érettségi Szervezet (International Baccalaureate Organization – IBO) és az Európai Iskolák (Schola Europaea) által kiadott érettségi bizonyítványoknak a magyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét.

e) A magyar érettségivel egyenértékűek a Magyarországon működő külföldi és külföldi rendszerű középfokú oktatási intézmények által kiállított (külföldi) érettségi bizonyítványok/középiskolai okiratok közül azok, amelyeket a Budapesti Osztrák Iskola – Osztrák Felsőreál Gimnáziumban, a Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban (régi nevén: Budapesti Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium), a Hriszto Botev Bolgár–Magyar Általános Iskola és Gimnáziumban, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, Audi Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban, az Orosz Föderáció Magyarországi Nagykövetsége mellett működő Általános Iskola és Gimnáziumban, az Osztrák–Magyar Európaiskolában, a Porpáczy Aladár Kertészeti, Környezetvédelmi és Közgazdasági –Középiskolában (a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Tagintézményében), a Thomas Mann Gymnasium – Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános Iskola és Gimnáziumban állítottak ki.

f) A magyar érettségivel egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok továbbtanulási célú elismerését nem lehet megtagadni, de az eredmények alapján a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során az alábbi kérdéseket vizsgálják, illetve ilyen döntések születhetnek:


A Magyarországon engedéllyel működő további külföldi középfokú oktatási intézmények:


2) A magyar érettségi bizonyítvánnyal nem egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok

Ha a bizonyítványt nem a fent felsorolt országok vagy intézmények valamelyike adta ki, akkor a továbbtanulási célú elismerési eljárás a 2001. évi C. törvény 13. § (3) bekezdése alapján történik.
Ennek eredményeként a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során az alábbi döntések hozhatók: