felvi.hu


2.7.1 A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről

2014.10.15

A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését Magyarországon a két- és többoldalú nemzetközi elismerési egyezmények, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) szabályozza. Jogi értelemben egy külföldi bizonyítvány vagy oklevél elismerés hiányában, illetve tudományos fokozatot tanúsító oklevél honosítás nélkül semmilyen hazai végzettségi szintet, tudományos fokozatot, szakképesítést vagy szakképzettséget nem tanúsít, ebből eredően ilyen jogosultságot se lehet rá alapozni. Ezek a bizonyítványok és oklevelek jogszabály alapján, valamint az elismerés, illetve honosítás megtörténtével biztosítanak tulajdonosuknak ugyanolyan jogokat, mint az a magyar bizonyítvány vagy oklevél, amellyel egyenértékűnek nyilvánították. A hatályos szabályozás alapján a külföldi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezők két elismerési forma közül választhatnak:


A végzettség és – főszabályként a – szakképzettség teljes jogosultságot adó elismerését az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ végzi.

A továbbtanulási céllal történt elismerés nem teszi az okiratot egyéb célú felhasználás szempontjából is elismertté. Ennek megfelelően a továbbtanulási céllal elismert érettségi bizonyítvány vagy oklevél munkavállalás szempontjából nem vehető figyelembe. Ehhez a szóban forgó okiratoknak az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által történő, teljes jogosultságot biztosító elismerése szükséges.