felvi.hu


2.6.3. Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok

2014.10.15

Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok alatt elsősorban azokat a hivatalos, végzettségeket és eredményeket igazoló okiratmásolatokat értjük, amelyek benyújtása a jelentkező számára a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás, illetve a pontszámítás szempontjából kötelező. Ezek hiányában a jelentkező számára felvételi összpontszám nem számítható.

FELSŐFOKÚ OKLEVÉL

A hagyományos képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi, a többciklusú képzési rendszerben pedig az alap- és mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szerzett végzettséget igazolja.

Azoknak a jelentkezőknek, akik a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során (az őszi félévben) szerzik meg a felvételhez szükséges felsőfokú végzettségüket, legkésőbb 2015. január 8-ig kell beküldeni az oklevelük másolatát. Ha a fenti időpontig az oklevél nem kerül kiállításra, akkor a felsőoktatási intézmény azon oklevél-igazolását kell benyújtaniuk, miszerint a jelentkező záróvizsgáit teljesítette, rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján az oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben azt a jelentkező számára legfeljebb a 2015. január 8-át megelőző harminc napban állították ki, a korábban oklevelet szerzettek kötelesek az oklevél másolatát benyújtani!

(Ezen igazolás kiállítására a felsőoktatási intézmények kötelező formanyomtatványt használnak.) A felvételt nyert jelentkezőnek a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtott igazolás esetén (is) be kell mutatnia eredeti oklevelét a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor, ennek hiányában az intézmény vezetője a felvételi döntést megsemmisíti.

Amennyiben a jelentkező a jelentkezéskor vagy azt megelőzően felsőoktatásban folytat(ott) tanulmányokat, mindig nyilatkozni kell az igénybe vett állami ösztöndíjas félévek számáról is, amit a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi kérelem benyújtásakor kell megtenni!

BETÖLTÖTT MUNKAKÖR IGAZOLÁSA

Egyes képzésekre csak bizonyos munkakörökben megszerzett gyakorlat esetén lehet jelentkezni, amelynek meglétét a felsőoktatási intézmény felé igazolni kell.

ELŐZETES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

A mesterképzésre történő felvétel alapvető feltétele valamely felsőfokú végzettség megléte. Ezen felsőfokú végzettségeket a felsőoktatási intézmények adott mesterképzésre való jelentkezéskor teljes kreditérték beszámításával (ebben az esetben nincs szükség kiegészítő tanulmányok folytatására), illetve további kreditek teljesítése mellett tudják elfogadni (azaz a kiegészítő tanulmányok teljesítése után). Ha a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amelyhez szükséges további krediteket szereznie, ennek tényét, és a szükséges kreditszámot a felsőoktatási intézmények az ún. előzetes krediteljárás során határozzák meg. Ezt a határozatot a jelentkezőnek a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a hiánypótlási határidőig, legkésőbb 2015. január 8-áig kell benyújtania. Az előzetes kreditelismerésről a felsőoktatási intézménytől kell érdeklődni. Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni.

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK IGAZOLÁSA

Felsőfokú tanulmányok folytatása során vagy azok befejezésekor kiállított dokumentumok, amelyek a hallgató tanulmányi eredményeit, azok összesítését tartalmazza. Ezek tipikusan a következők lehetnek:

Leckekönyv

Egyes felsőoktatási intézmények mesterképzéseiken a felsőfokú végzettség (oklevél) mellett vagy – amennyiben még az oklevél nem került kiadásra – helyett a jelentkező előző tanulmányai során vezetett leckekönyvét (indexét) is bekérhetik. Ezekben félévek szerinti bontásban szerepelnek a jelentkező tanult tárgyai és eredményei, illetve átlagai, záróvizsga bejegyzései.

Oklevél-átlag igazolás

Olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy a jelentkező megszerzett felsőfokú végzettségét milyen eredménnyel zárta. Ennek kiállítására akkor van szükség, ha a jelentkező egyéb dokumentummal (pl. oklevéllel, oklevélmelléklettel vagy a leckekönyv megfelelő bejegyzésével) nem tudja igazolni oklevelének átlagát.

Oklevélmelléklet

A felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel egy időben bocsátja ki a felsőoktatási intézmény. Ez az A4-es méretű dokumentum a jelentkező tanulmányainak egészéről számot ad, vagyis részletesen szerepelnek benne a tanult félévek, ezek tárgyai, eredményei és átlagai, a felvett szakirányok és a záróvizsga eredményei is.

ORVOSI IGAZOLÁSOK

Egyes felsőoktatási intézmények az adott képzésre való alkalmasságot különböző orvosi igazolások bekérésével (is) megállapíthatják. Ezek az igazolások tipikusan a következők lehetnek: általános háziorvosi igazolás, tüdőszűrő lelet.

OTDK IGAZOLÁS/TDK IGAZOLÁS

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián vagy intézményi szervezésű Tudományos Diákköri Konferencián elért versenyeredményről szóló igazolások. Az OTDK-ért járó többletpont beszámítása nem általános, bizonyos intézmények megjelölt mesterképzésein adhatnak érte többletpontot.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, MOTIVÁCIÓS LEVÉL, ÖNÉLETRAJZ

Ide olyan dokumentumok sorolhatók, amelyek a jelentkező korábbi szakmai tanulmányait, tevékenységeit, illetve azok eredményeit foglalják össze. Tipikusan a következők lehetnek:

Önéletrajz, motivációs levél

A jelentkezőnek saját magáról, legfontosabb adatairól és tevékenységeiről szóló beszámoló. Csak akkor kell beküldeni, ha azt az adott intézmény kifejezetten kéri. Ha kézzel írott vagy szakmai önéletrajzra van szükség, azt az intézmény külön jelzi. E dokumentumokat közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni, az Oktatási Hivatalnak nem.

Szakmai tevékenység igazolása

Egyes felsőoktatási intézmények mesterképzéseiken többletpontot számítanak a jelentkező különböző szakmai tevékenységekben való részvételéért, eredményeiért. A szakmai tevékenységek közé tipikusan a következőket soroljuk: publikációs és kutatási tevékenységek, egyéb közéleti, közigazgatási, közszolgálati és szakmai tevékenységek és gyakorlatok, országos és nemzetközi szakmai versenyeken elért eredmények stb.