felvi.hu


2.6.2. Pontszámítás mesterképzésre történő jelentkezés esetén

2014.10.15

A mesterképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételeknek megfelelően, azonban nem központi, országos rangsorolás alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönt a mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról az általuk elért felvételi eredmények alapján meghirdetett képzésenként.

A felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételek a következők:


Fentiek alapján felsőoktatási intézményenként és meghirdetett képzésenként külön-külön kell utánanéznie a jelentkezőknek, hogy az adott felsőoktatási intézmény milyen pontszámítási módszert alkalmaz.

A következőkben felsorolunk néhány jogcímet, illetve felvételi követelményt, pontszámítási módot, amelyeket a felsőoktatási intézmények szabályzatukban meghatároztak.

Figyelem! Az alábbi felsorolás csupán tájékoztató jellegű, a pontos felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény honlapunk Egyetemek, főiskolák intézményi oldalain határozza meg.

A felsőoktatási intézmények által leggyakrabban alkalmazott rangsorolási, pontszámítási módok:


A felsőoktatási intézményeknek mesterképzésben jogcímenként külön-külön kell meghatározniuk az egyes jogcímen kapható többletpontok mértékét.

Kötelezően adandó többletpontok jogcímei:

Esélyegyenlőség jogcímén összesen (azaz hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért együttvéve) minimum 1, de maximum 10 többletpont kapható.

Figyelem! Amennyiben a felsőoktatási intézmény a mesterképzésre történő jelentkezés során portfóliót (motivációs levél, önéletrajz, szakdolgozat, kutatási terv stb.) kér, azt kizárólag közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni az intézményi fejezetben a felsőoktatási intézmény által közzé tett módon, a központi eljárásban az Oktatási Hivatalnak nem kell megküldeni!