felvi.hu


2.5.3. Tanulmányi pont számításához szükséges középiskolai bizonyítvány

2014.10.15

KÖZÉPISKOLAI BIZONYÍTVÁNY

Olyan okmány, amely a középfokú tanulmányok során szerzett év végi érdemjegyeket tartalmazza. Meghatározott középiskolai eredmények alapján számolják a jelentkezők tanulmányi pontjait, ezért a középiskolai bizonyítvány minden olyan oldalát csatolni kell a jelentkezéshez, ami a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai eredményeket támasztja alá. Ezek tipikusan a 11. (3.) évfolyam év végi, 12. (4.) évfolyam év végi eredmények. Előfordulhat azonban, hogy a tanulmányi pontok számításához szükséges valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat) vagy választható idegen nyelvet, vagy választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) a jelentkező nem az utolsó két évben tanulta. Ebben az esetben szükséges a korábbi évek eredményeit is igazolni a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalaival. A hagyományos keményfedeles magyar középiskolai bizonyítvány másolata helyett benyújtható (pl. amennyiben az elveszett) a középiskola által hitelesített törzslap másolata, vagy a középiskola által kiállított igazolás, amely tartalmilag – azaz szövegében – teljes mértékben megegyezik az eredeti középiskolai bizonyítvánnyal.

Figyelem! Mind felsőoktatási szakképzésen, mind alapképzésen és osztatlan mesterképzésen lehetőség van tanulmányi pontok számítására (kivéve a művészet képzési területet), ezért külön felszólítás nélkül csatolja a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalainak másolatát a jelentkezéshez. A jelentkezőnek azonban joga van ahhoz is, hogy csak az érettségi eredménye vagy már megszerzett oklevele alapján kérje felvételét. Ennek indoka lehet például, ha tanulmányi eredményeinek teljességét a jelentkező nem kívánja közzé tenni, ugyanakkor jól sikerült érettségi eredménye alapján bízik felvételében. A középiskolai bizonyítvány hiánya vagy hiányos benyújtása esetén ezért az Oktatási Hivatal nem köteles hiánypótlási felszólítást küldeni, ezt úgy veszi, hogy a jelentkező el kíván tekinteni a tanulmányi pontok számításától és ebben az esetben tanulmányi pont nem lesz számítható a jelentkező részére.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei! A 6 vagy 8 osztályos középiskolában, de még az alapfokú nevelés- oktatás szakaszában (azaz 5-8. évfolyamon) megszerzett eredmények nem számíthatók be.