felvi.hu


2.5.2. A jelentkezéshez kötelezően beküldendő dokumentumok

2014.10.15

A jelentkezéshez kötelezően beküldendő dokumentumok alatt elsősorban azokat a hivatalos, végzettségeket és eredményeket igazoló okiratmásolatokat értjük, amelyek benyújtása a jelentkező számára a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás, illetve a pontszámítás szempontjából nélkülözhetetlen. Ezek hiányában a jelentkező számára felvételi összpontszám nem számítható.

Figyelem! A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők pontszámításhoz szükséges beküldendő dokumentumokat a Tájékoztató a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek c. fejezet tartalmazza.

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Az érettségi bizonyítvány (és az abban szereplő eredmények) alapvető feltétele az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre és felsőoktatási szakképzésre való felvételnek. A kizárólag osztott mesterképzésre jelentkezőknek nem kell benyújtaniuk, de az érettségi bizonyítvány megszerzésének évét az E-felvételi során meg kell adniuk. Az érettségi vizsgaeredmények szükségesek a felvételi pontok számításához is, mind az érettségi pontok, mind a tanulmányi pontok és az emelt szintű érettségiért járó többletpontok vonatkozásában. Az érettségi vizsgaeredmények nem évülnek el, időkorlát nélkül figyelembe vehetők a felsőoktatási felvételi eljárásban.

Figyelem! Az érettségi bizonyítvány (és amennyiben van) a tanúsítvány(ok) fénymásolatát be kell küldeni. Az Oktatási Hivatal a dokumentumok valódiságát ellenőrzi.

Amennyiben érettségi bizonyítványa elveszett vagy megsemmisült, érettségi bizonyítvány másodlattal tudja igazolni eredményeit. Igazolás, anyakönyvi vagy törzslapkivonat nem fogadható el érettségi eredmények igazolására. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján a másodlat alapvető követelménye, hogy az eredeti érettségi bizonyítvánnyal tartalmilag teljes mértékben egyezzen. A középiskola vagy annak jogutód nélküli megszűnése esetén a levéltár állíthat ki másodlatot.

ÉRETTSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Az érettségi bizonyítvány birtokában, annak megszerzését követően letett érettségi vizsgáról a vizsgázó érettségi tanúsítványt kap. Csak abban az esetben kell csatolni a jelentkezéshez, amennyiben az abban szereplő érettségi vizsgaeredmény a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során az adott szakon érettségi vizsgatárgyként figyelembe vehető és kedvezőbb érettségi pontszámot eredményez vagy egyéb pontszámítási jogcím alapja lehet (pl. nyelvvizsga-többletpont).

FELSŐFOKÚ OKLEVÉL

A mesterképzésre történő felvételhez a 2006 előtti képzési rendszerben főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben, a többciklusú képzési rendszerben pedig alap- vagy mesterképzésben szerzett oklevél szükséges, mely felsőfokú végzettséget és az elvégzett szaknak megfelelő szakképzettséget tanúsít.

Azoknak a jelentkezőknek, akik a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során (az őszi félévben) szerzik meg a felvételhez szükséges felsőfokú végzettségüket, legkésőbb 2015. január 8-ig kell beküldeni az oklevelük másolatát. Ha a fenti időpontig az oklevél nem kerül kiállításra, akkor a felsőoktatási intézmény azon oklevél-igazolását kell benyújtaniuk, miszerint a jelentkező a záróvizsgát teljesítette, rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgával, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján az oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben azt a jelentkező számára legfeljebb a 2015. január 8-át megelőző harminc napban állították ki, a korábban oklevelet szerzettek kötelesek az oklevél másolatát benyújtani! (Az oklevél-igazolás kiállítására a felsőoktatási intézmények hivatalos formanyomtatványt használnak.) A felvételt nyert jelentkezőnek a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtott oklevél-igazolás esetén (is) be kell mutatnia eredeti oklevelét a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor, ennek hiányában a felsőoktatási intézmény vezetője a felvételi döntést megsemmisíti.

A jelentkezést megelőzően folytatott felsőoktatási tanulmányok esetén mindig nyilatkozni kell az igénybe vett államilag támogatott félévek számáról is, amit az E-felvételi erre vonatkozó menüpontjában kell megtenni!

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJÁNAK IGAZOLÁSA

A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárási díj megfizetésének igazolása a jelentkezéssel egyidejűleg kötelező!

Az eljárási díj befizetésének igazolása a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban való érvényes részvétel feltétele. Az eljárási díj meg nem fizetése a jelentkező díjtartozásának megfelelő számú jelentkezési hely kizárását vonja maga után.

Befizetést igazoló dokumentummásolatokat (banki átutalásnál a sikeres tranzakcióról szóló igazolás) - minden esetben meg kell küldeni. (A befizetést igazoló eredeti bizonylatot őrizze meg!)

A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárási díj megfizetésére ún. rózsaszín csekk nem használható!