felvi.hu


2.4.7. Példák a felvételi pontok számítására alapképzés, osztatlan mesterképzés és felsőoktatási szakképzés esetén

2014.10.15

1. PÉLDA

A jelentkező a természettudomány képzési területhez tartozó biológia alapképzési szakra jelentkezik, 2010-ben érettségizett.

a) Tanulmányi pontok

Középiskolai év végi eredményei

tárgy

11. évfolyam év vége

12. évfolyam év vége

magyar nyelv és irodalom

(5+4) 4,5

(5+5) 5

történelem

4

5

matematika

3

5

angol nyelv

4

4

földrajz

5

5

összesen

20,5

24

20,5 + 24 = 44,5 × 2 = 89 pont


A középiskolai év végi eredmények közül a négy kötelező és egy, legalább két évig – vagy két különböző, tárgyanként legalább egy-egy évig – tanult választott természettudományos tárgyból az utolsó két évfolyamon szerzett év végi osztályzatok számítanak. Az érdemjegyek összege ebben az esetben 44,5, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 89 pontja lesz.

Érettségi eredményei

tárgy

jegy

százalék

szint

magyar nyelv és irodalom

5

90

közép

történelem

5

94

közép

matematika

3

58

közép

angol

5

91

közép

biológia

5

68

emelt

 

 

átlag: 80,2%

 


A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga 80,2%, ami kerekítéssel 80 pontot jelent. Ennek megfelelően a jelentkezőnek 89 + 80 = 169 tanulmányi pontja lesz.

b) Érettségi pontok

A biológia alapképzési szakon: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy meghatározott szakmai előkészítő tárgy közül választható módon számítják az érettségi pontokat. A jelentkező a fentiek közül rendelkezik biológia és matematika érettségi vizsgatárgyakból érettségi vizsgaeredménnyel.

A matematika érettségi vizsgatárgy eredménye 58%-os, ez 58 pontot jelent, a biológia érettség vizsgatárgy eredménye 68%-os, ez 68 pontot jelent, vagyis a jelentkezőnek összesen 126 érettségi pontja lesz.

c) Többletpontok

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően:

A jelentkezőnek a fentiek szerint:

Összesen: Mivel a kétféle pontszámítási mód közül a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege jelenti a jelentkező számára a kedvezőbb eredményt, ezért 169 + 126, vagyis többletpontok nélkül 295 pontja lesz. Többletpontok összesen: 90 pontot eredményeznek, a jelentkező felvételi összpontszáma tehát 295 + 90, azaz 385 pont lesz, és ezzel az eredménnyel kerül be a biológia alapképzési szakra jelentkezők rangsorába.

2. PÉLDA

A jelentkező a műszaki képzési területhez tartozó villamosmérnöki alapképzési szakra jelentkezik, 2007-ben érettségizett.

a) Tanulmányi pontok

Középiskolai év végi eredményei

tárgy

11. évfolyam év vége

12. évfolyam év vége

magyar nyelv és irodalom

(3+4) 3,5

(4+4) 4

történelem

4

4

matematika

5

5

angol nyelv

5

4

biológia

4 (!)

földrajz

5 (!)

összesen

17,5

26

17,5 + 26 = 43,5 × 2 = 87 pont


A középiskolában a négy kötelező és egy, legalább két évig – vagy két különböző, tárgyanként legalább egy évig – tanult választott természettudományos tárgyból az utolsó két évfolyamon szerzett év végi osztályzatok számítanak.

(!) Abban az esetben azonban, ha a jelentkező a középiskolai tanulmányai során két különböző természettudományos tárgyat tanult, de ezt a két tárgyat csak egy-egy évig tanulta, akkor ezen két természettudományos tárgy év végi eredményeiből történik a tanulmányi pontok számítása.

Hasonló lehet a tanulmányi pontok számításának módja abban az esetben is, ha a jelentkező rendelkezik ugyan eredménnyel egy legalább két évig tanult természettudományos tárgyból (pl. fizika, melyet legalább két évig tanult és utolsó két tanult év év végi eredményei pl. 4-es, 4-es), de emellett rendelkezik év végi eredményekkel két különböző, de csak egy-egy évig tanult természettudományos tárgyból is (pl. biológia és fizika, amely tárgyaknak az év végi eredménye a legalább két évig tanult természettudományos tárgynál kedvezőbb, azaz pl. biológiából 4-es, földrajzból 5-ös). Utóbbi esetben ugyanis, mivel a jelentkező számára kedvezőbb, ha a két különböző, csak egy-egy évig tanult természettudományos tárgyból történik a tanulmányi pontok számítása, ezért jelentkezéskor ezeket a tárgyakat érdemes feltüntetni, illetve a megfelelő bizonyítványmásolatokkal igazolni.

Az érdemjegyek összege a fenti példában 43,5, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 87 pontja lesz.

Érettségi eredményei

tárgy

jegy

százalék

szint

magyar nyelv és irodalom

4

62

közép

történelem

4

71

közép

matematika

5

82

emelt

angol

5

82

közép

elektronikai alapismeretek

5

85

közép

fizika

5

83

emelt

 

 

átlag: 76,4%

 


A négy kötelező és az egy szabadon választott (jelen esetben mivel a jelentkező két szabadon választott – fizika, illetve elektronikai alapismeretek – érettségi vizsgatárgyból is rendelkezik eredménnyel, ezért ezek közül a magasabb százalékos eredménnyel rendelkező azaz az elektronikai alapismeretek figyelembe vételével számított) érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlaga 76,4%, ami kerekítéssel 76 pontot jelent. Ennek megfelelően a jelentkezőnek 87 + 76 = 163 tanulmányi pontja lesz.

b) Érettségi pontok

A villamosmérnöki alapképzési szakon: a matematika kötelező érettségi vizsgatárgy és a másik érettségi vizsgatárgy tekintetében biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy meghatározott szakmai előkészítő tárgy közül, választható módon számítják az érettségi pontokat. A jelentkező ezek közül rendelkezik fizika, illetve elektronikai alapismeretek (mint szakmai előkészítő tárgy) érettségi vizsgatárgyakból érettségi vizsgaeredménnyel, tehát ezek közül a számára kedvezőbb pontszámot jelentő vizsgatárgy kerül kiválasztásra a (kötelező) matematika mellett.

A matematika érettségi vizsga eredménye emelt szintű és 82%-os, ez 82 pontot jelent, fizika érettségi vizsgája szintén emelt szintű és 83%-os, ez 83 érettségi pontot jelent, vagyis összesen 165 érettségi pontja lesz. (Bár a középszintű elektronikai ismeretek eredménye kedvezőbb, mint az emelt szintű fizika érettségi vizsga eredménye, de a többletpontok reményében az emelt szintű érettségi eredménnyel célszerű számolni! L. alább.)

c) Többletpontok

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően:

A jelentkezőnek a fentiek szerint:

Összesen: Mivel a kétféle pontszámítási mód közül az érettségi pontok kétszerezése eredményezi a jelentkező számára a kedvezőbb pontszámítást, ezért a felvételi összpontszáma 330 + 100 vagyis 430 pont lesz, és ezzel az eredménnyel kerül be a villamosmérnöki alapképzési szakra jelentkezők rangsorába.

3. PÉLDA

A jelentkező a jogi képzési területhez tartozó osztatlan jogász mesterképzésre jelentkezik, 2014-ben érettségizett.

a) Tanulmányi pontok

Középiskolai év végi eredményei

tárgy

11. évfolyam év vége

12. évfolyam év vége

magyar nyelv és irodalom

(4+4) 4

(5+5) 5

történelem

5

5

matematika

3

4

angol nyelv

5

5

biológia

5

5

összesen

22

24

22 + 24 = 46 × 2 = 92 pont


A középiskolai év végi eredmények közül a négy kötelező, valamint egy, legalább két évig – vagy két különböző, tárgyanként legalább egy-egy évig – tanult választott természettudományos tárgyból az utolsó két évfolyamon szerzett év végi osztályzatok számítanak. Az érdemjegyek összege ebben az esetben 46, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 92 pontja lesz.

Érettségi eredményei

tárgy

jegy

százalék

szint

magyar nyelv és irodalom

4

77

közép

történelem

5

90

emelt

matematika

4

65

közép

angol

5

82

közép

német

5

80

közép

 

 

átlag: 78,8%

 


A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga 78,8%, ami kerekítve 79 pontot jelent. Ennek megfelelően a jelentkezőnek 92 + 79 = 171 tanulmányi pontja lesz.

b) Érettségi pontok

Az osztatlan jogász mesterképzésben a történelem kötelező és latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) választható érettségi vizsgatárgy közül még egynek az eredménye alapján számolják ki az érettségi pontokat, az érettségi tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni. A történelem érettségi vizsgatárgy eredménye 90%-os, ez 90 pontot jelent, az angol érettségi vizsgatárgyból 82%-os eredménye van, ez összesen 172 érettségi pontot eredményez.

c) Többletpontok

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően:


A jelentkezőnek a fentiek szerint:


Összesen: Mivel az érettségi pontok kétszerese magasabb, mint a tanulmányi és érettségi pontok összege, a jelentkező felvételi összpontszámát automatikusan az érettségi pontok kétszereséből, valamint a többletpontok hozzáadásával számítják, így a felvételi összpontszáma (172 × 2 +78) 422 pont lesz, és ezzel az eredménnyel kerül be az osztatlan jogász mesterképzésre jelentkezők rangsorába.