felvi.hu


2.4.6. Milyen esetben szervezhető alkalmassági vizsga?

2014.10.15

A hatályos felsőoktatási felvételi kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a felsőoktatási intézmények mely szakokon szervezhetnek egészségügyi vizsgálatot, pályaalkalmassági vizsgálatot, nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsgát – összefoglaló néven alkalmassági vizsgát – a jelentkezőik alkalmasságának megállapítása érdekében. Amennyiben valamely szakon alkalmassági vizsgát szerveznek, azt a felsőoktatási intézmények honlapunk Egyetemek, főiskolák menüponton belül jelölik. Az alkalmassági vizsgák tervezett időpontjai a 7. sz. táblázatban megtalálhatók, ezekről mindenképpen javasolt tájékozódni. A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) az adott felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére, ezért amennyiben a vizsga időpontja előtt egy héttel még nem kap ilyen tartalmú levelet, akkor célszerű az adott intézménytől érdeklődnie ezzel kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítéssel értékelhető.

Figyelem! Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg" minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, azaz nulla, nem vehető fel az adott jelentkezési helyre!

Amennyiben nem magyar állampolgár, magyar nyelvű képzésre jelentkezve, nem tudja dokumentummal igazolni a tanulmányai folytatásához szükséges magyar nyelv ismeretét, számára a felsőoktatási intézmény magyar nyelvi alkalmassági vizsgát szervezhet. A felsőoktatási intézmény dönt arról, hogy milyen dokumentumot fogad el (pl. magyar oktatási nyelvű középiskolai bizonyítvány, magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga-bizonyítvány stb.). A magyar nyelvi alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt" vagy „nem felelt meg" lehet. A „nem felelt meg" minősítés esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0, azaz nulla.

A fogyatékossággal élő jelentkezőt az alkalmassági vizsgán a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények, illetve felmentések.