felvi.hu


2.4.2. Pontszámítás felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén

2014.10.15

Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 220 pontot és – értelemszerűen – az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében 2015. január 22-én megállapítandó ponthatárt.

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell kiszámítani:

a) a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy
b) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy
c) az érettségi pontok kétszerezésével.

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat (kivéve: az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezésért, illetve az Országos Művészeti Tanulmányi versenyek alapján járó többletpontokat). A tanulmányi pontok és többletpontok számítása az előző részben foglaltak szerint történik. Felsőoktatási szakképzésben a felsőoktatási intézmények, ha nem határozták meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot számolni, akkor a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontjait a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon, a korábbi felsőfokú tanulmányok max. 200 pontos értékelésével és annak duplázásával is meg lehet állapítani, hozzáadva a többletpontokat. Erről bővebben a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések fejezetben olvashat.

A felsőoktatási szakképzésre jelentkezés esetén a fentieken túlmenően az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre vonatkozó pontszámítási szabályokat (pl. gyakorlati vizsga esetén történő pontszámítás) kell megfelelően alkalmazni.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha azt legkésőbb 2015. január 8-áig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja. Az igazolás módját és az egyes dokumentumokkal kapcsolatos részletes formai és tartalmi követelményeket A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumok c. részben foglaltuk össze.