felvi.hu


2.4.1. Pontszámítás alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre történő jelentkezés esetén

2014.10.15

A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.

Alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 260 pontot (ez az ún. jogszabályi minimumpontszám), továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 2015. január 22-én megállapítandó ponthatárt.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha a jogcímet legkésőbb a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig, 2015. január 8-áig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja. Az igazolás módját és az egyes dokumentummásolatokkal kapcsolatos részletes formai és tartalmi követelményeket A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumok c. fejezet tartalmazza.

Figyelem! A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők pontszámítását a Tájékoztató a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek c. fejezet tartalmazza.

Alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre a felvételi összpontszám megállapításának módjai:


1. Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések
esetén – az alábbi 2. és 3. pontban leírtak kivételével - két pontszámítási mód alkalmazható:

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy
b) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

2. Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontjait a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon, a korábbi felsőfokú tanulmányok max. 200 pontos értékelésével és annak duplázásával is meg lehet állapítani, hozzáadva a többletpontokat. Erről bővebben honlapunkon az Egyetemek, főiskolák menüpontban a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések leíró részében olvashat.

Figyelem! Az 1-2. pontszámítási módok közül a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül a számára kedvezőbb módon kell meghatározni azon dokumentumok alapján, amelyeket a felvételi eljárás során benyújtott.

3. A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira jelentkezők részére gyakorlati vizsga szervezhető. A gyakorlati vizsgán maximálisan 200 pont szerezhető. A művészet képzési területhez tartozó szakok esetén a felvételi összpontszámot – a felsőoktatási intézmények döntésének megfelelően – kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki (többletpontok hozzáadása nélkül). Amennyiben a felsőoktatási intézmény a művészetközvetítés képzési területen lehetőséget biztosít a tanulmányi pontok számítására is – azaz a felvételi összpontszám a tanulmányi pont és gyakorlati vizsga összege is lehet -, akkor azt a meghirdetésében közli.

4. Osztatlan közismereti tanárképzés esetében, amennyiben egyik, vagy mindkét szakképzettségre történő felvétel feltétele gyakorlati vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.

Speciális pontszámítási szabály vonatkozik a következő esetre:

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és emelt szintű érettségiért járó többletponttal, de egyéb többletpont nélkül számított pontszámuk eléri alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében a 260 pontot – 500 pont.