felvi.hu


2.3.2. Tájékozódás, adatbetekintés honlapunkon

2014.10.15

Az elektronikus jelentkezés adatainak lezárása után kiépül a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás központi nyilvántartása, és a honlapunk segítségével a jelentkező közvetlenül megtekintheti a rögzített adatokat és eredményeket, a felvételi pontokat, majd pedig a felvételi döntés eredményét.

Figyelem! A folyamatos online tájékoztatás miatt– a korábbi évek gyakorlatától eltérően – nem kerül a jelentkezők részére kiküldésre a regisztrációs levél és a besorolási döntés. E helyett az eljárás során folyamatosan elérhető és letölthető lesz honlapunk E-felvételi szolgáltatásában a regisztrációs levél adattartalma jelentkezői státuszlap formájában, valamint az eljárás végén az E-felvételi szolgáltatásban lesz elérhető és letölthető a besorolási döntés is. A jelentkezők a besorolási döntés E-felvételi szolgáltatásban való elérhetőségéről külön tájékoztató e-mailt kapnak. Kérjük, folyamatosan figyelje a saját jelentkezői oldalát és az e-mail postafiókját!

A különböző szolgáltatások a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás egyes fázisaihoz igazodva eltérő időpontoktól lesznek elérhetők a honlapon. Kérjük, hogy figyelje honlapunkat, illetve a hírleveleket az egyes szolgáltatások indításával kapcsolatban.

Honlapunkon található a Kérvénytár (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.), amely a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás alatt használatos és adott esetben kötelezően használandó kérelmek gyűjteménye. Különböző formanyomtatványok tölthetőek le, pl. adatmódosításhoz, vagy éppen jogorvoslathoz. Az itt található kérelemtípusok vagy kötelezően használandók (pl. többletfizetés esetén kérelem a felsőoktatási felvételi eljárási díj visszaigénylésére), vagy csak formajavaslatok, alkalmazásuk megkönnyíti az ügyintézést. A Kérvénytárban található kérelemtípusok csak aláírással hitelesítve küldhetők el, ezért ezeket postai úton kell benyújtani az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest Pf. 220. postacímre.

Elektronikus ügyintézés az E-felvételiben

A tájékozódáson kívül elektronikus ügyintézésre is lehetőség nyílik honlapunkon. Amennyiben a jelentkező a jelentkezéskor megadott adatait (pl. lakcím vagy telefonszám) szeretné módosítani, vagy élni kíván az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével, esetleg visszavonná – azaz kizárná – egyes jelentkezési helyeit, akkor nem kell kérelmet írnia, a módosításokat saját maga is megteheti.

Az E-felvételi keretében lehetőség van arra is, hogy a még hiányzó – jelentkezés benyújtásakor még rendelkezésre nem álló – dokumentummásolatait is elektronikus formában csatolja a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezéséhez, hiszen ezeket beszkennelve feltöltheti a felületre.