felvi.hu


2.3.1. Felszólítás hiánypótlásra

2014.10.15

A jelentkezés hitelesítését követően megkezdődik az adatok feldolgozása. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a felvételi jelentkezési kérelem hiányosan került benyújtásra (hiányosan, pontatlanul megadott személyes adatok, illetve jelentkezések), legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 20. napig, azaz legkésőbb 2015. január 2-ig, a jelentkező felszólítást kap a hiányok pótlására.

A jelentkező a jelentkezési kérelmében megadott elektronikus levelezési címére (e-mail címére) kapja a hiánypótlási felszólítást. A jelentkező a következő esetekben kap felszólítást hiánypótlásra: a természetes személyazonosító adatok (név, születési név, anyja születési neve, születési helye és ideje, neme), valamint az állampolgárság megjelölésének hiánya vagy pontatlansága; 2005-ben vagy azt követően érettségizett jelentkező esetében a tanulói azonosító hiánya vagy pontatlansága; elérhetőségei (lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus levelezési cím) hiánya vagy pontatlansága; alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára vonatkozó adat hiánya vagy pontatlansága; a jelentkezési szakok adatainak hiánya vagy pontatlansága, illetve – a meghirdetett lehetőségektől eltérő, vagy annak nem minden adatát tartalmazó – helytelensége esetén. A jelentkező hiánypótlásra felhívást kap 2015. január 2-ig az érettségi bizonyítvány vagy a felsőfokú oklevél hiányára is.

Amennyiben a jelentkező a hiányt haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem pótolja, jelentkezési kérelmét az Oktatási Hivatal elutasítja, az eljárást a jelentkező számára megszünteti!

A jelentkezők általános hiánypótlási tájékoztatást is kapnak legkésőbb 2014. december 16-ig, melyben az egyes pontszámítási módokhoz szükséges dokumentumok ismertetésével felszólítást kapnak annak ellenőrzésére, hogy minden, számukra szükséges dokumentumot benyújtottak-e. Az általános hiánypótlási tájékoztatás és az egyedi hiánypótlási felhívás nem azonos!

A pontszámításhoz szükséges csatolandó dokumentumok (például a többletpontokra jogosító igazolások, a középiskolai bizonyítvány, illetve egyéb dokumentum-igazolások) – amelyek még nem álltak rendelkezésére a jelentkezés benyújtásakor – beküldéséről külön figyelmeztetés nélkül a jelentkezőnek kell gondoskodnia! Figyelem! Dokumentumhiány – az érettségi bizonyítvány és a felsőfokú oklevél hiányát kivéve – esetén nem kap hiánypótlási felhívást! Ennek oka, hogy a jelentkező egyéni döntése az, hogy a lehetőségek közül milyen dokumentumok alapján kívánja a pontszámítást kezdeményezni, erre tehát oda kell figyelni.