felvi.hu


2.2.5. Eljárási díjak

2014.10.15

Az eljárási díjak típusai

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkezőnek jelentkezésekor alapdíjat, valamint – a jelentkezési helyek számától függően – kiegészítő díjat kell fizetnie.

A felsőoktatási intézmények, amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi vizsgát tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek. Ezek összegét a Tájékoztató Vizsgaidőpontok, vizsgadíjak c. táblázata tartalmazza.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz, a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni.

Az eljárási díjak összege

Minden jelentkezőnek minimum 9 000 Ft-ot, azaz a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját be kell fizetnie. Ezért a díjért legfeljebb három képzés megjelölésére van lehetőség. Valamint további jelentkezésekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni az alapdíjon felül.

Figyelem! Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli – azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, képzési hely és nyelv, csak a finanszírozási forma tér el –, azt két sorban kell feltüntetnie a jelentkezéskor, ám a felvételi eljárási díj befizetése szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül. Így például a 9 000 Ft-os alapdíj legfeljebb 6 jelentkezési hely megjelölésére nyújt lehetőséget: egy jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és az önköltséges formáira (úgy, hogy emellett az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, képzési hely és nyelv megegyezik). Természetesen az egymáshoz tartozó állami ösztöndíjas és önköltséges képzéseknek nem feltétlenül kell követniük egymást a sorrendben!

A felvételi eljárási díj (alap és kiegészítő díjak együtt) befizetésének határideje a felvételi jelentkezési határidő, vagyis 2014. november 15.

Figyelem! A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során azok a jelentkezők, akik hátrányos helyzetűek, és ezt a jelentkezéskor megfelelő dokumentummásolattal igazolták, a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíjából kedvezményben részesülnek. Azon jelentkezők számára, akik megfelelő dokumentummal alátámasztották a hátrányos helyzet jogcímét, a besorolási döntést követő 60. napig visszatérítésre kerül a felvételi eljárási alapdíj 50%-a. Az összeg visszatérítése banki átutalással történik a jelentkező által megadott bankszámlaszámra, ezért kérjük ezen jelentkezők adják meg jelentkezéskor a bankszámla számukat.

Figyelem! Ennek a jelentkezői körnek is a teljes eljárási díjat kell jelentkezéskor megfizetnie, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen lesz!


Ha a jelentkezésnél hátrányos helyzet jogcímen díjfizetési kedvezményt kíván igénybe venni, és azt a Hivatal jogerősen megítéli, akkor a díjkedvezmény másra nem ruházható át, csak a jelentkező részére történhet a számla kiállítása és a díjkedvezmény visszautalása.

A megfelelő összeg kiszámításában segítséget nyújt honlapunkon elérhető „Eljárásidíj-kalkulátor".

Befizetési határidő: 2014. november 15.


A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet szerint a jelentkezőnek jelentkezéskor, vagyis legkésőbb a jelentkezési határidő
(2014. november 15.) lejártáig kell a felvételi eljárási díjat megfizetnie.

Amennyiben a jelentkező az eljárási díjat részben vagy egyáltalán nem egyenlíti ki, akkor a jelentkező bár továbbra is szerepel a központi felvételi nyilvántartásban, azonban a meg nem fizetett díj összegének megfelelő számú jelentkezési helye kizárásra kerül. A jelentkezési helyek közül a kizárás a legkevésbé preferált jelentkezési hellyel kezdődik és a megjelölt prioritássorrendnek megfelelően sorban, és a tartozás összegének megfelelő számban történik. Mindig az, a sorban következő jelentkezési hely kerül kizárásra, amelyikért fizetnie kellett volna (állami ösztöndíjas hely esetében amennyiben párosul hozzá önköltséges forma, úgy az is kizárásra kerül). Amennyiben a jelentkező nem fizette be a teljes alapdíjat (9000 Ft-ot), úgy az összes jelentkezési helye kizárásra kerül.

Az eljárási díjak befizetésének módjai

A jelentkezőnek az eljárási díjat egy összegben kell befizetnie az alábbi fizetési módok valamelyikével:


A befizetés (vagyis a tranzakció indításának) határideje megegyezik a jelentkezési határidővel, amely 2014. november 15. Az összesen befizetendő összeget a rendszer automatikusan kiszámolja, ez látható az E-felvételi felületén a Fizetés menüpontban is.

1. Fizetés folyószámláról történő banki átutalással

Folyószámláról történő átutalás esetén nem szükséges, hogy a folyószámla a jelentkező nevén legyen, ugyanis az azonosítás minden esetben az átutaláskor a közlemény rovatban feltüntetett felvételi azonosító szám alapján történik. Az átutalás a folyószámlát vezető bank bármely fiókjában, vagy netbank segítségével egyszerűen és gyorsan elintézhető.

Átutaláskor az alábbi adatokat kell megadni:

Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00282637-00000000
Átutalás összege: (az átutalás összegét a felületen a Fizetés menüpontban láthatja)
Közlemény: (itt minden esetben kizárólag a 12 jegyű felvételi azonosító számot kell feltüntetni!)

Azonosítási célból kizárólag a regisztráció után kapott 12 jegyű felvételi azonosító számot kötelező feltüntetni a közlemény rovatban, nevet, lakcímet stb. ne írjon a közleménybe! A jelentkező felvételi azonosító számát tartalmazza az az e-mail, amelyben a biztonsági kódot megkapta, de a felületen a fejlécben is folyamatosan olvasható. A problémák elkerülése érdekében, amennyiben egy folyószámláról több jelentkező felsőoktatási felvételi eljárási díját kívánják átutalni, kérjük, külön tranzakcióban történjen az utalás (kizárólag a jelentkezőt azonosító megfelelő felvételi azonosító szám feltüntetésével az adott tranzakciónál)!

Figyelem! A felvételi azonosító szám hiányában a befizetett összeg nem azonosítható egyértelműen. Ez azt is eredményezheti, hogy a befizetés nem kerül jóváírásra a jelentkezőnél, így jelentkezései kizárásra kerülhetnek. Fontos, hogy a közlemény rovatba a felvételi azonosító számon kívül egyéb szöveg vagy más információ ne kerüljön! Az átutalásról szóló bizonylat másolatát a felsőoktatási felvételi jelentkezés érvényességéhez az E-felvételi felületén fel kell tölteni, vagy az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. postacímre meg kell küldeni.

Amennyiben külföldről történő átutalás esetén a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utalásnál felszámított kezelési költség levonásával csökkentve is fedezze a jelentkezés díját.

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szükség lehet:

A bank neve: Magyar Államkincstár
A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.
IBAN: HU94 10032000-00282637-00000000
SWIFT kód: MANEHUHB

2. Fizetés interneten keresztül bankkártya segítségével

Ezt a lehetőséget azok a jelentkezők használhatják, akiknek az ilyen típusú tranzakciókra alkalmas bankkártya rendelkezésükre áll. Ezek a kártyatípusok például a dombornyomott kártyák, illetve az ún. virtuális (kifejezetten e-kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére kibocsátott) bankkártyák, de ezen kívül egyéb kártyatípusok esetében is használható a lehetőség, amennyiben a bankkártyát kibocsátó bank és/vagy az Ön kártyaszerződése erre lehetőséget ad. Ha ezzel a lehetőséggel kíván élni, akkor az E-felvételi rendszerében a Fizetés gombra kattintva eljut a szolgáltatást üzemeltető bank megfelelő oldalára. Az üzemeltető bank nem jelenti azt, hogy csak a bankhoz tartozó bankkártyával lehet fizetni, bármely, a fenti paramétereknek megfelelő kártyával ki lehet egyenlíteni a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárási díjat.

Kérjük, hogy a fizetés indítása előtt feltétlenül ellenőrizze, hogy a kártyához tartozó folyó-, vagy hitelszámlán rendelkezésre áll-e a megfelelő összeg, illetve a tranzakció indítása után minden esetben várja meg annak eredményét!

Bankkártya segítségével történő fizetés esetében nem kell a felvételi azonosító számot sem megadnia: mivel az E-felvételi felületéről közvetlenül érkezik a megfelelő oldalra, ezért a „háttérben" (nem látható módon) a tranzakció során egyértelműen megtörténik az azonosítás. Az is szükségtelen, hogy a bankkártya (illetve a hozzá tartozó folyószámla) a jelentkező nevén legyen.

A befizetés jóváírása

Bankkártyával történő fizetés esetében a jóváírás perceken belül megtörténik, azaz az E-felvételi felületén a Fizetés menüpontban látható is a befizetés eredménye.

Átutalás esetében hosszabb ideig tart a jóváírás folyamata, akár több hét is eltelhet az átutalás megtörténte és a felületen is látható jóváírása között. A befizetés határidején nem a jóváírás dátumát kell érteni, hanem a tranzakció elindításának dátumát.

Figyelem! Fontos, hogy az E-felvételi során ne használjanak belföldi postautalványt („rózsaszínű csekket"), mert a felsőoktatási felvételi eljárás díjainak befizetését ilyen módon (technikai okokból) nem lehet elfogadni!

Számlaigénylés, befizetett eljárási díj visszaigénylése

A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a befizetett összegről valamennyi jelentkező részére számla kerül kiállításra és az az E-felvételi felületén lesz letölthető.

Figyelem! A kiállított számla a jelentkezés során feltüntetett adatokat tartalmazza, így amennyiben nem a saját nevére és címére kéri a befizetést igazoló számlát, abban az esetben ezt jeleznie kell a jelentkezés során a számlán szerepeltetendő befizető nevének és címének feltüntetésével. Amennyiben nem ad meg más befizetőt és címet a számla kiállításához, úgy az Ön nevére és címére készül el a számla, amelynek utólagos módosítására nincs lehetőség.

Ha a jelentkezésnél hátrányos helyzet jogcímen díjfizetési kedvezményt kíván igénybe venni, és azt a Hivatal jogerősen megítéli, akkor a díjkedvezmény másra nem ruházható át, csak a jelentkező részére történhet a számla kiállítása és a díjkedvezmény visszautalása.

Amennyiben túlfizetése áll fenn a felsőoktatási felvételi eljárás díjával kapcsolatban, vagyis többet fizetett, mint amennyit a jelentkezéskor megjelölt jelentkezési helyek alapján kellett volna fizetnie, visszaigénylési szándékát külön erre a célra szolgáló formanyomtatványon kell jeleznie, amely a honlapunkon található Kérvénytárban érhető el. A befizetett felvételi eljárási díj visszaigényelhető, amennyiben a jelentkező:

a) legkésőbb a jelentkezési határidő lejártáig visszavonja felvételi jelentkezési kérelmét;
b) elkésett felvételi kérelme elutasításra kerül;
c) a meghatározott felvételi eljárási díjnál magasabb összeget fizetett be, a különbözet erejéig;
d) nem nyújtott be érvényes felvételi jelentkezési kérelmet.

Amennyiben Ön érvényes jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolta magát és visszavonja jelentkezési szándékát – törölteti az összes jelentkezési helyét –, illetve csak egyes jelentkezési helyeit törölteti, az eljárási díj visszafizetésére nincs mód!