felvi.hu


2.2.2. Mit kell csatolni a jelentkezéshez?

2014.10.15

A jelentkezéséhez csatolnia kell azokat a benyújtáskor már rendelkezésre álló dokumentummásolatokat, amelyek a sikeres jelentkezéshez szükségesek. Ezek egyrészt igazolhatják a szükséges végzettségeket, a pontszámításhoz elengedhetetlen eredmények meglétét (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, többletpontot igazoló dokumentum), másrészt az adott felsőoktatási intézmény további dokumentummásolatok megküldését is előírhatja (pl. általános háziorvosi igazolás).

A csatolandó dokumentummásolatok, igazolások formai és tartalmi követelményeit A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumok c. fejezet tartalmazza részletesen. Kérjük, ezt tanulmányozza át!

Figyelem! Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésére, akkor azt legkésőbb 2015. január 8-ig pótolhatja, eddig a határidőig lehet sorrendet is módosítani.
Elektronikus jelentkezéskor lehetőség van arra is, hogy a szükséges dokumentummásolatokat is elektronikus formában csatolják jelentkezésükhöz (l. E-felvételi c. fejezetet).

A kétszintű érettségi vizsgarendszerben érettségizettek esetében az Oktatási Hivatal lekéri az érettségi vizsgaeredményeket a Központi Érettségi Nyilvántartásból, így amennyiben a jelentkező nem nyújtja be érettségi bizonyítványának másolatát, az érettségi pontok abban az esetben is megállapításra kerülhetnek. Ez a körülmény azonban nem mentesíti a jelentkezőt az érettségi bizonyítvány és az esetleges érettségi tanúsítvány(ok) beküldésének kötelezettsége alól.