felvi.hu


2.2.1 E-felvételi

2014.10.15

 

Mit jelent az elektronikus felvételi?

Az elektronikus felvételi (a továbbiakban: E-felvételi) a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételi eljárás alatti ügyintézés online változata, amelynek felületét a honlapunkon keresztül, regisztrációt követően bárki elérheti.

A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési időszakában – azaz 2014. október 15. és 2014. november 15. között – az E-felvételi kizárólag jelentkezésre és 2014. november 23-ig a jelentkezés hitelesítésére szolgál (e-jelentkezés). A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás ezt követő szakaszában – az adatfeldolgozási folyamat befejezésével – pedig az e-ügyintézés keretében a jelentkezésével kapcsolatos folyamatos online tájékoztatás, illetve az ügyintézési funkciók (pl. adatmódosítás, sorrendmódosítás, betekintés a személyes adatokba, jelentkezésekbe, pontszámokba) érhetők el.

Jelentkezés az E-felvételi rendszeren keresztül

Az E-felvételi felületén az adatokat webes felületen kell rögzíteni. Az E-felvételit honlapunkon történt regisztráció után lehet használni.

Mivel a felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem kitöltésével kapcsolatos minden folyamat webes kapcsolaton keresztül történik, illetve számos visszaigazoló és figyelmeztető üzenet az e-jelentkező által megadott elektronikus levélcímre érkezik, javasolt, hogy az e-jelentkező olyan informatikai eszközöket használjon, amelyekhez kizárólagos hozzáférése van, ellenkező esetben jelentkezését érdemben befolyásoló információk veszhetnek el!

Figyelem! Fontos, hogy rendszeresen figyeljék a 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás alatt e-mail postafiókjukat, hiszen oda érkeznek hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások!

Az E-felvételi folyamata

Regisztráció

Az elektronikus felvételi használatának első lépése a honlapunkon történő regisztráció. A regisztráció során a felhasználó megad egy saját felhasználói nevet és jelszót, amelyekkel a későbbiekben bármikor be tud jelentkezni a honlapon. Szintén ekkor rögzíti a jelentkező az általa az E-felvételi során használt e mail címet.

A regisztrált ügyfelek bejelentkezés után a Szolgáltatások menüsorban vagy Az én felvim menüpontban használhatják a regisztrációhoz kapcsolódó funkciókat, itt található az E-felvételi menüpont is. (Amennyiben valaki már rendelkezik regisztrációval, akkor ezt nem szükséges újra megtennie.) A regisztrációt követően az E-felvételi menüpontra történő első kattintáskor a jelentkezőnek el kell fogadnia a felhasználási feltételeket, amelyek pontosan rögzítik az E-felvételihez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Ezek megismerése és tudomásulvétele az elektronikus jelentkezés elengedhetetlen feltétele, az abban foglaltak a megfelelő használathoz kapcsolódóan mérvadóak.

Miután a jelentkező elfogadta a felhasználási feltételeket, az E-felvételi felületére történő első belépéskor a rendszer automatikusan kiküldi regisztrált e-mail címére az egyedi biztonsági kódját. A biztonsági kód szükséges az E-felvételi rendszerébe való belépéshez.

E-felvételizők esetében az ún. felvételi azonosító szám a felületre történő első belépés alkalmával kerül automatikusan kiosztásra, ezt a számot a jelentkező e-mailben (a biztonsági kóddal együtt) megkapja, illetve az E-felvételi felületén folyamatosan láthatja.

Az E-felvételi sikeres hitelesítése és az adatok feldolgozása után ezen a felvételi azonosító számon tartják majd nyilván a jelentkező adatait. A 2015. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás folyamán ügyintézés vagy tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznia.

Jelentkezési helyek

E-felvételinél itt kell megjelölni, hogy a jelentkező milyen képzési szinten, milyen munkarend szerinti képzésre, és milyen finanszírozási formára jelentkezik. Jelentkezési hely alatt a Tájékoztatóban, az intézményi meghirdetéseket tartalmazó táblázatokban egy sorban feltüntetett információk összességét értjük, amelyek pontosan azonosítják azt a képzést, amelyre a jelentkező jelentkezni kíván.

Amennyiben a jelentkező több helyre is jelentkezik, azokat rangsorolnia kell. A jelentkezési helyeket a legördülő menüből kell kiválasztani! Figyeljen arra, hogy pontosan azt a szintet, képzést, munkarendet, finanszírozási formát válassza ki, amelyre jelentkezni kíván!

Űrlapok kitöltése és a dokumentumok feltöltése

Az E-felvételi során a jelentkező a különböző adatcsoportoknak megfelelő űrlapokon rögzíti a szükséges adatokat. Az E-felvételi rendszerben számos segítő funkció támogatja a jelentkezőt a felsőoktatási felvételi kérelem kitöltésében – súgók, útmutatók, hírlevelek, keresők formájában. Az automatikusan érvényesíthető formai korrekciókat begépelés után a rendszer saját maga elvégzi, amennyiben a hiba érdemi – de ellenőrizhető és informatikailag kezelhető –, arról az e-jelentkező hibaüzenetet kap. Az E-felvételi legnagyobb előnye tehát a felsőoktatási felvételi szabályokra épülő feltételrendszer, amely nem engedi meg a hibás vagy hiányos űrlapkitöltést.

Figyelem! Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon, ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával – a felületre feltöltve vagy postai úton benyújtva – igazolni is szükséges! Mivel a jelentkező egyéni döntése lehet, hogy pontszámítását milyen dokumentumok alapján kezdeményezi, ezen igazolásokra nincs hiánypótlási felszólítás. Az érintett igazolások benyújtásának határideje 2015. január 8. Fontos továbbá, hogy ezzel összhangban a dokumentumfeltöltő felület csak a feltöltések sikerességének tényét igazolja vissza, azt nem jelzi, ha a jelentkezőnek további dokumentumok feltöltésére is lenne lehetősége.

Ha az e-jelentkező meggondolja magát, változik a szándéka, akkor nem kell új nyomtatvány(ok) kitöltésével bajlódnia, a javításokat, módosításokat az interneten keresztül egyszerűen és biztonságosan végezheti el. (Természetesen a jelentkezési határidő lejártával azaz 2014. november 15. után ezek a lehetőségek a jogszabályoknak megfelelően korlátozottak.) A jelentkezéshez szükséges különböző dokumentummásolatok elektronikus formában szintén feltölthetők a felületre. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a Dokumentumkezelés az E-felvételiben c. pontban talál.

Eljárási díj befizetése

Az e-jelentkezőnek egy összegben kell befizetnie az eljárási díjat folyószámláról történő banki átutalás formájában, vagy amennyiben rendelkezésre áll megfelelő bankkártya (pl. dombornyomott vagy virtuális bankkártya), akkor internetes tranzakcióval.

A rendszer a rögzített jelentkezési helyek alapján a fizetendő díjat automatikusan kiszámolja, és azt megjeleníti. Az eljárási díjakkal és azok befizetésével kapcsolatos részletes tudnivalók a 2.2.5. Eljárási díjak c. fejezetben olvashatók.

Figyelem! Az e-jelentkezők csak ezen a két módon fizethetik be az eljárási díjat. Az eljárási díj befizetésének, illetve a tranzakció indításának határideje – folyószámláról történő banki átutalással és bankkártyás fizetés esetén is – megegyezik a jelentkezési határidővel, tehát 2014. november 15.

Hitelesítés

Az elektronikus úton jelentkezőnek a webes űrlapok kitöltése, illetve az eljárási díjak befizetése után hitelesítenie kell jelentkezését, e nélkül a jelentkezés érvénytelen! A hitelesítésre két lehetőség van:

Ügyfélkapu regisztráció: Az Ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével - a személyazonosság igazolása mellett - biztonságosan kapcsolatba lehet lépni elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel. A szolgáltatást állampolgárságtól függetlenül mindenki igénybe veheti.

Az egyszeri regisztrációt bármely okmányirodában meg lehet tenni, de arra figyelni kell, hogy ideiglenes regisztráció nem fogadható el az E-felvételiben való jelentkezés hitelesítéséhez. (Az E-felvételin kívül folyamatosan bővülő körben számos egyéb ügyet lehet elektronikus úton intézni Ügyfélkapuval. Bővebb információ: www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu - A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból). Amennyiben az e-jelentkező rendelkezik ilyen regisztrációval, akkor az E-felvételi felületén található hitelesítés funkció használatával a két rendszerbe történő párhuzamos bejelentkezés után a hitelesítés automatikusan megtörténik, melyről elektronikus értesítést kap. A hitelesítési folyamat végrehajtására vonatkozó pontos útmutatást az E-felvételi felülete tartalmazza.

Hitelesítő adatlap: Amennyiben az e-jelentkező nem él az Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítési lehetőséggel, akkor az űrlapok kitöltése után – adatainak ellenőrzése és mentése után – ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot (amely többek között tartalmazza a személyes adatokat, a jelentkezési helyeket a megadott sorrendben, amennyiben a jelentkező az eljárási díjról szóló számlához más befizető nevet és címet adott meg, akkor azt a nevet és címet) és azt aláírásával hitelesítve – célszerűen ajánlott küldeményként – postáznia kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. Az e-jelentkező jelentkezési szándéka a hitelesítés után válik érvényessé.

Figyelem! Amennyiben az e-jelentkező hitelesíti jelentkezését, és utána a jelentkezési határidő előtt még módosít adataiban vagy dokumentumot tölt fel, akkor újra kell hitelesítenie, tehát javasolt a hitelesítést akkor megtennie, ha már biztos abban, hogy nem kíván módosításokat tenni. (Javasoljuk, hogy az utolsó verziós hitelesítést 2014. november 15. és 23. között tegye meg.)

Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő adatlap postára adásának határideje: 2014. november 23.

Dokumentumkezelés az E-felvételiben

A kötelezően benyújtandó és a felsőoktatási intézmények által mellékletként kért különböző dokumentummásolatok elektronikus formában szintén feltölthetők a felületre, ebben az esetben ezeket nem kell postán elküldeni.

Az e-jelentkezés véglegesítésekor a hitelesítő adatlap „Csatolt dokumentumok" pontjában ellenőrizze, hogy minden, már rendelkezésére álló dokumentumot feltöltött-e!

Amennyiben a szükséges dokumentumokkal a jelentkező a jelentkezési határidőig nem rendelkezik, úgy a pótlás szintén megtehető az elektronikus felvételi ügyintézés felületén: 2015. január 8-ig lehet dokumentummásolatokat benyújtani, illetve adatot módosítani. Amennyiben az e-jelentkezőnek nincsen lehetősége a szükséges bizonyítványok, oklevelek, tanúsítványok és egyéb igazolások elektronikus feltöltésére, akkor postai úton az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. címre lehet azokat benyújtani.