felvi.hu


1.2. A Tájékoztató használatáról

2014.10.15

Ezen Tájékoztató kizárólag a 2015. februárban induló képzésekre vonatkozik, és alapvetően két részből áll.

Az első rész a felsőoktatási felvételi eljárás általános tudnivalóit tartalmazza. Ezek az információk nagyon fontosak a felsőoktatási felvételi eljárásban való eredményes részvételhez. Egy-egy rosszul értelmezett információ a felvétel sikerességét veszélyeztetheti, ezért ezt a részt figyelmesen kell elolvasni.

A Tájékoztató második része a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzéseket és az azokhoz tartozó felvételi feltételeket tartalmazza. A felsőoktatási intézmények által meghirdetett alapképzési szakok (A), az osztatlan mesterképzési szakok (O), a felsőoktatási szakképzések (F) és a mesterképzési szakok (M) honlapunk Egyetemek, főiskolák menüpontjában találhatók meg. A Tájékoztató fejezetei a témákat jól elkülönítik, így könnyebbé válik az információ keresése. A hivatkozott jogszabályok és a leggyakrabban használt fogalmak gyűjteménye a Jogszabályi háttér, illetve a Fogalomtár c. fejezetekben található. A felsőoktatási felvételi eljárás és az ahhoz kapcsolódó tudnivalók könnyebb átláthatóságát mellékletek és táblázatok segítik.

A 2015. februárban induló képzések, a jelentkezés és az eljárás szabályai honlapunkon kerülnek meghirdetésre. A más kiadványokban, hirdetményekben található – esetleg téves – információk alapján történő jelentkezés érvénytelen lehet!