felvi.hu


1.1. Tájékoztató: a hivatalos forrás

2014.10.15

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. februárban induló képzések (továbbiakban: Tájékoztató) a felsőoktatási intézmények hivatalos adatszolgáltatásai alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), illetve az Oktatási Hivatal (OH) jóváhagyásával, hivatalos közleményként jelenik meg az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Educatio Nonprofit Kft.) közreműködésével. Jelen tájékoztató, melynek részét képezik a jelentkezés és az eljárás szabályai, valamint az intézményi meghirdetések, 2014. október 15-én jelent meg.

A más kiadványokban, hirdetményekben található – esetleg téves – információk alapján történő jelentkezés érvénytelen lehet!

A Tájékoztató összeállításakor három elvet együttesen kellett érvényre juttatni:

- A teljeskörűség elve két szinten is megjelenik: a Tájékoztatóval és az intézményi fejezetekkel szemben is alapkövetelmény, hogy azok az adott felsőoktatási felvételi eljárásra vonatkozóan teljes körű információt nyújtsanak a jelentkezőknek a magyar felsőoktatási intézmények állami ösztöndíjas és önköltséges képzéseiről, azok szintjéről, formáiról.

- A nyilvánosság elvét az intézmények „saját tájékoztatásának" formájára vonatkozó szabályok hivatottak biztosítani. A cél az információ hozzáférhetővé tétele az esélyegyenlőség alapján a lehető legszélesebb körben. A szabályok közül a legfontosabbak: a Kormány a felsőoktatási szakképzés, az alapképzési szakok és az osztatlan mesterképzési szakok alapvető felvételi követelményeit (azaz a felvétel feltételeként előírt érettségi követelményeit) legalább két évvel az adott felsőoktatási felvételi eljárást megelőzően, az egyéb feltételeket legkésőbb a Tájékoztató megjelenésekor nyilvánosságra hozza. A felsőoktatási intézmények képzéseikről rendszeres tájékoztatást adnak és lehetőséget biztosítanak az intézményi felvételi szabályzat megismerésére.

- A hitelesség elvét a kiadvány szerkesztésének módszere garantálja: a kéziratot az Educatio Nonprofit Kft. az intézmények adatszolgáltatása alapján állítja össze. Az EMMI, illetve az Oktatási Hivatal vizsgálja meg azt, hogy a felsőoktatási intézmények megjelentetni tervezett közleményei, illetve jelen kiadvány tartalma megfelelnek-e a jogszabályban foglaltaknak. Magyarországon hivatalosan felsőoktatási képzést folytatni kizárólag akkor lehet, ha az adott képzés folytatására a felsőoktatási intézmény jogosult és az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette. Ez igaz a magyar intézmények alap-, valamint osztatlan és osztott mesterképzéseire, doktori képzéseire, felsőoktatási szakképzéseire, szakirányú továbbképzéseire éppúgy, mint a külföldi intézmények magyarországi képzéseire. A felsőoktatási intézmények vezetői a Tájékoztatóban megjelent intézményi meghirdetéseket jóváhagyták. Az EMMI, az Oktatási Hivatal és a felsőoktatási intézmények folyamatos egyeztetéssel megvalósuló együttműködése biztosítja, hogy megbízható, ellenőrzött tartalom kerüljön a kiadványba.

A Tájékoztató nem jogforrás: az Alaptörvényben, a nemzeti felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben – elsősorban a felsőoktatási felvételi eljárást szabályozó kormányrendeletben –, valamint az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes szerkezetben. Jelentőségét az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó birtokában legyen valamennyi információnak, amely a jelentkezés során kiválasztott képzésekre történő érvényes jelentkezéshez szükséges. A jelentkezéssel kapcsolatos döntés megkönnyítésére vagy az esetleges felvételi vizsgára történő felkészülés elősegítésére külön kiadványok szolgálnak, amelyeket a További tájékozódási lehetőségek és információk című rész ismertet.