felvi.hu


7.1.1 A duális képzésről

2014.12.23

2015 szeptemberétől öt képzési területen (műszaki, informatika, agrár, természettudomány és gazdaságtudományok) indulnak el a duális képzési formájú szakok.

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját.

A vállalatokkal a felsőoktatási intézmények kötnek együttműködési megállapodást a képzésben történő részvételre.

A vállalat és a hallgató hallgatói munkaszerződést köt: a vállalat a képzés teljes idejére köteles díjazásban részesíteni a hallgatót (tehát mind a vállalati, mind az intézményi periódusok alatt). A díj mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – 15%-a (tehát havonta legalább a minimálbér 60%-a körüli összeg).

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a 2015-ös felvételi eljárásban két, egymással párhuzamos szakaszból áll: az állami, általános felvételi eljárásból (mely semmiben nem különbözik a nem duális szakokra való jelentkezéstől), és egy vállalati felvételi szakaszból.

A felvételi tájékoztatóban januárban kerül feltüntetésre a meghirdetett, „hagyományos", nem duális formájú szakok mellett lábjegyzetben, amennyiben a szak duális formában is indul, valamint a vállalati partnerek is felsorolásra kerülnek (januárig a felsőoktatási intézmények, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján (http://www.mkik.hu/hu/) (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.) lehet tájékozódni, várhatóan mely szakok indulnak duális formában).

A jelentkező az általános módon benyújtja jelentkezését a – duális formában is meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban.

Amennyiben a duális formájú szakra szeretne felvételt nyerni, úgy ezzel párhuzamosan felveszi a kapcsolatot a felvételi tájékoztatóban az adott szak mellett feltüntetett egy vagy több vállalati partnerrel Több vállalat esetén természetesen a jelentkező kiválasztja a számára legszimpatikusabb(ak)at.

A vállalat a honlapján feltünteti elérhetőségét, és saját, vállalati felvételi eljárásának részleteit. A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint részt vesz a vállalati felvételi eljárásban.

A vállalat legkésőbb 2015. július 3-áig tájékoztatja a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről (tehát, hogy számára megfelel-e a jelentkező).

Így a jelentkezőnek – sikeres vagy sikertelen vállalati felvételi eljárásának tudatában – még ideje és lehetősége van, hogy az állami felvételi eljárásban a jelentkezési sorrendjét – a besorolási döntés (ponthatárhúzás) időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – egy alkalommal módosíthassa.

A sikertelen vállalati felvételi eljárás természetesen nem érinti az állami felvételi eljárást, nem befolyásolja a ponthatárhúzás eredményét.

Az állami felvételi eljárásban a sikeres ponthatárhúzást követően a hallgató szeptemberben beiratkozhat a felsőoktatási intézménybe. Amennyiben a vállalati felvételi eljárást is sikerrel zárta (tehát a vállalat „felvette" a hallgatót), és duális formában kívánja folytatni tanulmányait, úgy ezt a beiratkozáskor kell jeleznie a felsőoktatási intézményben (tehát a sikeres vállalati felvételi nem kötelezi semmire a hallgatót, dönthet úgy, hogy inkább a „hagyományos", nem duális formában kezdi meg tanulmányait).

Amennyiben – a sikeres ponthatárhúzást, az eredményes vállalati felvételi eljárást és a beiratkozást követően – a hallgató úgy dönt, hogy duális formában kívánja megkezdeni képzését, úgy ezt jelzi beiratkozáskor, és a felsőoktatási intézmény átsorolja a hallgatót a duális képzési formájú szakra.

Amennyiben a duális képzés során a hallgató „ki akar szállni" a duális képzésből, bármikor kérheti átvételét a „hagyományos", nappali munkarendű szakra.

[Frissítve: 2015.01.09.]