felvi.hu


3.3.2.1.Tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján

2014.12.23

Tárgyanként legfeljebb egy OKTV, SZÉTV, TUDOK versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Ilyen többletpont az agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi, gazdaságtudományok, műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár (l. 1. sz. táblázat).

Figyelem! A korábbi években szerzett versenyeredmény a felhasználási szándék idejében érvényes versenykiírás szabályai szerint használható fel, vagyis a megszerzett versenyeredmények nem évülnek el!

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért


adható. A döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny elfogadható versenytantárgyai: angol nyelv – I.-II. kategória, biológia – I.-II. kategória, fizika – I.-II. kategória, földrajz, francia nyelv – I.-II. kategória, horvát nyelv és irodalom, informatika – I.-II. kategória, kémia – I.-II. kategória, latin nyelv, magyar irodalom, magyar nyelv, matematika – I.-II.-III. kategória, német nemzetiségi nyelv és irodalom, német nyelv – I.-II. kategória, olasz nyelv – I.-II. kategória, orosz nyelv, román nyelv és irodalom, spanyol nyelv – I.-II. kategória, szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv, történelem.

Az OKTV-n nem érettségi pontot adó tárgyból – a felsőoktatási intézmények esetleges ezirányú döntése alapján – elért 1-10. helyezésért 20 többletpont kapható 2015-től.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredményt igazoló dokumentumok követelményeiről A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben, a Többletpontokat igazoló dokumentumok c. részben talál információkat, kérjük, feltétlenül tanulmányozza ezeket!

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért


adható. A döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Verseny elfogadható versenytantárgyai: egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek (Frissítve:2015.01.30.), gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelem és marketing, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyen elért eredményt igazoló dokumentumok követelményeiről A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben, a Többletpontokat igazoló dokumentumok c. részben talál információkat, kérjük, feltétlenül tanulmányozza ezeket!

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) versenyein elért helyezés alapján


A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyszekciói és a hozzájuk kapcsolódó érettségi vizsgatárgyak: agrártudomány (biológia, kémia), biokémia (biológia, kémia), biokémia-mikrobiológia (biológia, kémia), biológia (biológia), botanika (biológia), botanika-mikológia (biológia, kémia), egészségtudomány (biológia), életpálya-kutatás (történelem), etológia (biológia, kémia), filozófia-szociológia-pszichológia (magyar nyelv és irodalom, filozófia), fizika (fizika), fizika-matematika (fizika, matematika), földrajz és hidrológia (földrajz, biológia), földrajz, őslénytan (környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek), hadtörténet (történelem), helytörténet-életpálya kutatás (történelem), helytörténet-tudománytörténet (történelem), helytörténet-tudomány-történet-életpálya kutatás (történelem), hidrobiológia (biológia, kémia), humánbiológia (biológia), informatika (matematika, számítástechnika), informatika és elektronika (informatika, fizika), irodalom (magyar nyelv és irodalom), irodalom és nyelvészet (magyar nyelv és irodalom), környezetbarát műszaki megoldások (fizika), környezettan, környezetvédelem (kémia), környezetvédelem (biológia, kémia), kultúrtörténet (történelem, művészettörténet), magyar irodalom-nyelvészet (magyar nyelv és irodalom), matematika (matematika), műszaki (fizika, matematika), műszaki és technológiai (matematika), néprajz (történelem, irodalom), néprajz-művészettörténet (történelem, magyar nyelv és irodalom), növény-ökológia (biológia, kémia), orvostan (biológia, kémia), orvostudomány (biológia), ökológia (biológia, kémia), ökológia-botanika (biológia), pedagógia (magyar nyelv és irodalom), pedagógia-pszichológia (magyar nyelv és irodalom), politológia-gazdaságtan (történelem, közgazdaságtan), pszichológia, filozófia (magyar nyelv és irodalom, filozófia), sejtbiológia (biológia, kémia), szociológia (magyar nyelv és irodalom), szociológia-magatartástudomány (magyar nyelv és irodalom), szociológia-pszichológia (magyar nyelv és irodalom), szociológia-társadalomtudomány (magyar nyelv és irodalom, történelem), technológia (fizika, matematika), történelem (történelem), történelem-művészettörténet (történelem, művészettörténet), zoológia (biológia), zoológia-ökológia (biológia).

A TUDOK versenyen elért eredményt igazoló dokumentumok követelményeiről A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetbenn a Többletpontokat igazoló dokumentumok c. részben talál információkat, kérjük, feltétlenül tanulmányozza ezeket!

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 többletpont adható. A felvételi eljárásban az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredményért többletpont az agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi, gazdaságtudományok, műszaki, művészetközvetítés, közigazgatási, rendészeti és katonai, orvos- és egészségtudomány képzési terület egészségtudományi képzési ága, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzésen, alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzésen jár (l. 1. sz. táblázat).

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredményt igazoló dokumentumok követelményeiről A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben a Többletpontokat igazoló dokumentumok c. részben talál információkat, kérjük, feltétlenül tanulmányozza ezeket!

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért, legfeljebb egy eredményért 20 többletpont jár. Alapfokú művészeti verseny eredménye nem fogadható el.

A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban többletpont a művészeti versenyeredményért az agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi, gazdaságtudományok, műszaki, művészetközvetítés, közigazgatási, rendészeti és katonai, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekbe tartozó alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár (l. 1. sz. táblázat). Többletpont azokon a művészeti tanulmányi versenyeken elért eredményekért jár, amely versenyeket a 2006/2007. tanév és az azt követő tanévek rendjéről szóló miniszteri rendeletek felsoroltak. A következő Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért eredmények fogadhatók el.

2006/2007. tanévi versenyek:


2007/2008. tanévi versenyek:


2008/2009. tanévi versenyek:


2009/2010. tanévi versenyek:


2010/2011. tanévi versenyek:


2011/2012. tanévi versenyek:


2012/2013. tanévi versenyek:


2013/2014. tanévi versenyek:


2014/2015. tanévi versenyek:


Az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredményt igazoló dokumentumok követelményeiről a  A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben, a Többletpontokat igazoló dokumentumok c. részben talál információkat, kérjük, feltétlenül tanulmányozza ezeket!

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra jogosult. A versenyeket szakmai szervezetek (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárkamara stb.) szervezik és bonyolítják le. A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a versenyek szervezői a honlapjukon teszik közzé.

Többletpont Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezés alapján kapott teljes szakmai vizsga letétele alóli felmentés esetén az agrár; bölcsészettudomány; informatika; jogi; gazdaságtudományok; műszaki; közigazgatási, rendészeti és katonai; orvos- és egészségtudomány képzési terület csak egészségtudományi képzési ága; pedagógusképzés; sporttudomány; természettudomány képzési területekhez tartozó alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár (l. 1. sz. táblázat).

Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredményt igazoló dokumentumok követelményeiről A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben a Többletpontokat igazoló dokumentumok c. részben talál információkat, kérjük, feltétlenül tanulmányozza ezeket!