felvi.hu


3.3.1.3. Esélyegyenlőség biztosítása érdekében járó többletpontok

2014.12.23

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében

jogosult (kivéve, amennyiben művészet és művészetközvetítés képzési területeken, valamint az ezen területeknek megfelelő osztatlan tanárszakon gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot).

 

3.3.1.3.1. Hátrányos helyzet okán


Hátrányos helyzet miatt 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.

A nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 108. § 10. pontja alapján hátrányos helyzetű az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül, figyelemmel az Nftv. 114/F. §-ára.

Az igazolási jogcímeknek 2014. december 23. és 2015. június 30. közötti valamely időtartamban kell fennállniuk, azaz nem jogosult hátrányos helyzet jogcímen kedvezményre (többletpont és eljárási díjkedvezmény) az, aki pl. a középfokú tanulmányai első évében gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, de később – azaz a felsőoktatási felvételi jelentkezéskor – már nem.

A hátrányos helyzetet igazoló dokumentumok követelményeiről A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben, a Többletpontokat igazoló dokumentumok c. részben talál információkat, kérjük, feltétlenül tanulmányozza ezeket!

3.3.1.3.2. Fogyatékosság miatt


Fogyatékosság miatt 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.

Fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki:


Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem kizárólag tartós vagy krónikus betegséget (pl. cukorbetegség, szénanátha, ételallergia, lisztérzékenység, epilepszia stb.) igazol, többletpont nem adható.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) megkülönbözteti egymástól a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fogalmát. Ennek okán a tanulási zavar (mint a sajátos nevelési igény egy meghatározott kategóriája) és a tanulási nehézség (mint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség egy meghatározott kategóriája) szintén elkülönül egymástól. Tekintettel arra, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (továbbiakban: Nftv.) meghatározott fogyatékosság az Nktv-ben meghatározott sajátos nevelési igénynek felel meg, az Nktv-ben meghatározott tanulási nehézség nem minősül fogyatékosságnak, így arra többletpont nem adható.

A fogyatékosságot igazoló dokumentumok követelményeiről A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben, a Többletpontokat igazoló dokumentumok c. részben talál információkat, kérjük, feltétlenül tanulmányozza ezeket!

3.3.1.3.3. Gyermekgondozásért


A gyermeke gondozása céljából

40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.

Az igazolási jogcímeknek 2015. február 15. és 2015. július 23. közötti valamely időtartamban kell fennállniuk. Az igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha az igazolás egyértelműen (nem „várhatóan", „előreláthatóan") igazolja a fenti intervallum legalább egy napját.

A gyermekgondozásért járó többletpontra csak az jogosult, aki legkésőbb 2015. július 9-éig igazolja a kedvezményre való jogosultságot.

A gyermekgondozást igazoló dokumentumok követelményeiről A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben a Többletpontokat igazoló dokumentumok c. részben talál információkat, kérjük, feltétlenül tanulmányozza ezeket!