felvi.hu


3.1. Pontszámítás alapképzésben, illetve osztatlan mesterképzésben

2014.12.23

Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén – az alábbi 2. és 3. pontban leírtak kivételével - két pontszámítási mód alkalmazható:

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy
b) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

Amennyiben a jelentkező által benyújtott dokumentumokkal igazolt középiskolai és érettségi eredményeiből az a) és a b) pontban meghatározott pontszám is kiszámítható, a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül a számára kedvezőbb módon kell meghatározni!

Nem az a) és b) pont alapján történik a pontszámítás a következő esetekben:

  1. Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontszámát a felsőfokú oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is meg lehet állapítani (a felsőoktatási intézménynek legalább a jogszabályi minimumpont mértékét meg kell adnia). Erről bővebben honlapunkon az Egyetemek, főiskolák menüpontban, a felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések leíró részében olvashat.
  2. A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira jelentkezők részére gyakorlati vizsga szervezhető. A gyakorlati vizsgán maximálisan 200 pont szerezhető. A művészet képzési területhez tartozó szakok esetén a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki (többletpontok hozzáadása nélkül). Amennyiben a felsőoktatási intézmény a művészetközvetítés képzési területen lehetőséget biztosít a tanulmányi pontok számítására is – azaz a felvételi összpontszám a tanulmányi pont és gyakorlati vizsga összege is lehet -, akkor azt az Egyetemek, főiskolák menüpontban közli.
  3. Osztatlan közismereti tanárképzés esetében, amennyiben egyik, vagy mindkét szakképzettségre történő felvétel feltétele gyakorlati vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.
  4. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és eléri a felsőoktatási szakképzés és alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében a jogszabályi minimumpontot – 500 pont.


Alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, aki eléri az ún. jogszabályi minimumpontszámot, továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 2015. július 23-án megállapítandó ponthatárt.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha a jogcímet legkésőbb a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig, 2015. július 9-éig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja.

Figyelem! A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők pontszámítását A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. fejezet tartalmazza.