felvi.hu


3.1.2. Érettségi pontok

2014.12.23

Főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítható pontok az érettségi pontok. Az 1. sz. táblázatban találhatók meg az egyes szakok érettségi követelményei, amelyeket a felsőoktatási intézmények a képzési területeikre vonatkozóan határoztak meg.

Amennyiben követelményként több érettségi vizsgatárgy választható – vagyis a kettőnél több megadott tantárgy között „vagy" szerepel –, akkor ezek közül a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámítani az érettségi pontokat.

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Figyelem! Az érettségi pontok számításakor az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért százalékos eredmény névértéken kerül beszámításra (azaz pl. a középszintű 78%, illetve az emelt szintű 78% is 78 pontnak), tehát az ötfokozatú skála [elégséges (2), középes (3), jó (4), jeles (5)] szerinti érdemjegyeknek nincs szerepük. Az emelt szintű vizsga teljesítését meghatározott feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni (l. a Többletpontok c. részben).

Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100 pont). „Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg:


Figyelem! A kétszintű érettségi vizsgarendszer előtti, „régi típusú" érettségi vizsgatárgyak esetén az érettségi pontokba történő beszámíthatóság tekintetében a Tájékoztató erre vonatkozó megfeleltetési táblázata az irányadó!

Érettségi pont kizárólag a gimnáziumi érettségi bizonyítványban, a szakközépiskolai érettségi bizonyítványban, az érettségi tanúsítványban, valamint a rendes érettségi vizsgaidőszakban megszerzett, közismereti érettségi vizsgaeredményeket tartalmazó szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítványban szereplő eredményekből számítható, tehát a középfokú tanulmányok lezárásaként megszerzett végbizonyítványból. Ezeken kívül érettségi pont számítható még a korábbi olyan intézménytípusokban (pl. középfokú technikum) kiállított bizonyítványokból, oklevelekből is, ahol középfokú nevelés-oktatás folyt és a kiállított bizonyítvány, oklevél az érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű.

Nem számítható érettségi pont az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, kizárólag szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott, szakképesítést tanúsító (szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból.