felvi.hu


2.4.5. Képzési területek szerint adható többletpontok

2013.12.21

Kizárólag a felsőoktatási intézmények által meghatározott képzési területeken és az adott képzési területekhez tartozó szakokon kell többletpontot adni, amennyiben a jogcím feltételeit teljesíti a jelentkező és a jogosultságot megfelelően igazolja:

  1. tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján,
  2. szakképesítés alapján,
  3. sporteredmény alapján.


Figyelem! A felsorolt többletpontot érő jogcímek képzési területenként változnak. Az adott képzési területen oktató felsőoktatási intézmények közösen döntöttek arról, hogy milyen jogcímen adnak többletpontot, erről az 1. sz. táblázatban tud tájékozódni.

Figyelem! Jogcímenként kizárólag egyszer kapható többletpont. Jogcímek: sporteredmény; Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek; OKTV/SZÉTV; Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája; Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny; OKJ; OSZTV.

Tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján

Tárgyanként legfeljebb egy OKTV, SZÉTV, TUDOK versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Ilyen többletpont az agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi, gazdaságtudományok, műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár (l. 1. sz. táblázat).

Figyelem! A korábbi években szerzett versenyeredmény a felhasználási szándék idejében érvényes versenykiírás szabályai szerint használható fel, vagyis a megszerzett versenyeredmények nem évülnek el! Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért

adható. A döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny elfogadható versenytantárgyai: angol nyelv – I.-II. kategória, biológia – I.-II. kategória, fizika – I.-II. kategória, földrajz, francia nyelv – I.-II. kategória, horvát nyelv és irodalom, informatika – I.-II. kategória, kémia – I.-II. kategória, latin nyelv, magyar irodalom, magyar nyelv, matematika – I.-II.-III. kategória, német nemzetiségi nyelv és irodalom, német nyelv – I.-II. kategória, olasz nyelv – I.-II. kategória, orosz nyelv, román nyelv és irodalom, spanyol nyelv – I.-II. kategória, szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv, történelem.

Az OKTV-n nem érettségi pontot adó tárgyból – a felsőoktatási intézmények esetleges ezirányú döntése alapján – elért 1-10. helyezésért 20 többletpont kapható 2015-től.

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért

adható. A döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Verseny elfogadható versenytantárgyai: egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelem és marketing, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) versenyein elért helyezés alapján


A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyszekciói és a hozzájuk kapcsolódó érettségi vizsgatárgyak: agrártudomány (biológia, kémia), biokémia (biológia, kémia), biokémia-mikrobiológia (biológia, kémia), biológia (biológia), botanika (biológia), botanika-mikológia (biológia, kémia), egészségtudomány (biológia), életpálya-kutatás (történelem), etológia (biológia, kémia), filozófia-szociológia-pszichológia (magyar nyelv és irodalom, filozófia), fizika (fizika), fizika-matematika (fizika, matematika), földrajz és hidrológia (földrajz, biológia), földrajz, őslénytan (környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek), hadtörténet (történelem), helytörténet-életpálya kutatás (történelem), helytörténet-tudománytörténet (történelem), helytörténet-tudomány-történet-életpálya kutatás (történelem), hidrobiológia (biológia, kémia), humánbiológia (biológia), informatika (matematika, számítástechnika), informatika és elektronika (informatika, fizika), irodalom (magyar nyelv és irodalom), irodalom és nyelvészet (magyar nyelv és irodalom), környezetbarát műszaki megoldások (fizika), környezettan, környezetvédelem (kémia), környezetvédelem (biológia, kémia), kultúrtörténet (történelem, művészettörténet), magyar irodalom-nyelvészet (magyar nyelv és irodalom), matematika (matematika), műszaki (fizika, matematika), műszaki és technológiai (matematika), néprajz (történelem, irodalom), néprajz-művészettörténet (történelem, magyar nyelv és irodalom), növény-ökológia (biológia, kémia), orvostan (biológia, kémia), orvostudomány (biológia), ökológia (biológia, kémia), ökológia-botanika (biológia), pedagógia (magyar nyelv és irodalom), pedagógia-pszichológia (magyar nyelv és irodalom), politológia-gazdaságtan (történelem, közgazdaságtan), pszichológia, filozófia (magyar nyelv és irodalom, filozófia), sejtbiológia (biológia, kémia), szociológia (magyar nyelv és irodalom), szociológia-magatartástudomány (magyar nyelv és irodalom), szociológia-pszichológia (magyar nyelv és irodalom), szociológia-társadalomtudomány (magyar nyelv és irodalom, történelem), technológia (fizika, matematika), történelem (történelem), történelem-művészettörténet (történelem, művészettörténet), zoológia (biológia), zoológia-ökológia (biológia).

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 többletpont adható. A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredményért többletpont az agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi, gazdaságtudományok, műszaki, művészetközvetítés, közigazgatási, rendészeti és katonai, orvos- és egészségtudomány képzési terület egészségtudományi képzési ága, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzésen, alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzésen jár (l. 1.sz. táblázat).

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért, legfeljebb egy eredményért 20 többletpont jár. Alapfokú művészeti verseny eredménye nem fogadható el. A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban többletpont a művészeti versenyeredményért az agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi, gazdaságtudományok, műszaki, művészetközvetítés, közigazgatási, rendészeti és katonai, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekbe tartozó alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár (l. 1. sz. táblázat). Többletpont azokon a művészeti tanulmányi versenyeken elért eredményekért jár, amely versenyeket a 2006/2007. tanév és az azt követő tanévek rendjéről szóló miniszteri rendeletek felsoroltak. A következő Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért eredmények fogadhatók el.

2006/2007. tanévi versenyek:


2007/2008. tanévi versenyek:


2008/2009. tanévi versenyek:


2009/2010. tanévi versenyek:


2010/2011. tanévi versenyek:


2011/2012. tanévi versenyek:


2012/2013. tanévi versenyek:


2013/2014. tanévi versenyek:


A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra jogosult. A versenyeket szakmai szervezetek (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárkamara stb.) szervezik és bonyolítják le. A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a versenyek szervezői a honlapjukon teszik közzé. A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban többletpont Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezés alapján kapott teljes szakmai vizsga letétele alóli felmentés esetén az agrár; bölcsészettudomány; informatika; jogi; gazdaságtudományok; műszaki; közigazgatási, rendészeti és katonai; orvos- és egészségtudomány képzési terület csak egészségtudományi képzési ága; pedagógusképzés; sporttudomány; természettudomány képzési területekhez tartozó alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár (l. 1. sz. táblázat).

Szakképesítés alapján

Legfeljebb egy, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért 24 többletpont adható. A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban többletpont a szakképesítés alapján: agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi, gazdaságtudományok, műszaki, művészetközvetítés, közigazgatási, rendészeti és katonai, orvos- és egészségtudomány képzési terület csak egészségtudományi képzési ága, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekhez tartozó alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon (l. 1. sz. táblázat).

Felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítésnek minősülnek a képesítő bizonyítványokban szereplő következő szakképesítések:


A 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján szervezett 13 számjegyű OKJ-számú szakképesítések után akkor kapható többletpont, amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmények megváltoztatása nélkül, kizárólag az OKJ-azonosító változott később 54-es vagy 55-ös szakmaszámú azonosítóra.

Figyelem! Adott képzési területen csak abban az esetben jár a szakképesítésért többletpont, ha a képzési terület intézményei erről közösen úgy határoztak (ez az információ az 1. sz. táblázatban található meg). Ez igaz akkor is, ha az OKJ-szakmacsoport alapján a megszerzett szakképesítés egyébként szakirányúnak minősülne.

A szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési területek listája a 6. sz. táblázatban található.

Sporteredmény alapján


A 2014. évi általános felvételi eljárás során – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert – az alábbi sportágak esetén csak a megjelölt szakágakban elért eredményekért adható többletpont:

A NOB által elismert olimpiai sportágak, amelyek részei az olimpiai programnak

Olimpiai sportág/szakág Igazolás kiadására jogosult szervezet
Asztalitenisz Magyar Asztalitenisz Szövetség
Atlétika Magyar Atlétikai Szövetség
Birkózás Magyar Birkózó Szövetség

Bob és szkeleton

Magyar Olimpiai Bizottság
Curling Magyar Curling Szövetség
Evezés Magyar Evezős Szövetség
Golf Magyar Golf Szövetség
Gyeplabda Magyar Gyeplabda Szakszövetség
Íjászat Magyar Íjász Szövetség
Jégkorong Magyar Jégkorong Szövetség
Judo Magyar Judo Szövetség
Kajak-kenu
Kajak-kenu síkvizi
Kajak-kenu szlalom
Magyar Kajak-kenu Szövetség
Kerékpár Magyar Kerékpársportok Szövetsége
Pályakerékpár Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség
Országúti kerékpár Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség
BMX Magyar BMX Szakági Szövetsége
Hegyikerékpár Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség
Kézilabda Magyar Kézilabda Szövetség
Korcsolyázás
Gyorskorcsolya
Műkorcsolya
Rövidpályás gyorskorcsolya
Szinkronkorcsolyázás
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Kosárlabda Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
Labdarúgás Magyar Labdarúgó Szövetség
Lovaglás
Díjlovaglás
Díjugratás
Military
Magyar Lovassport Szövetség
Ökölvívás Magyar Ökölvívó Szakszövetség
Öttusa Magyar Öttusa Szövetség
Röplabda Magyar Röplabda Szövetség
Sízés (alpesi sí, sífutás, freestyle) Magyar Sí Szövetség
Sílövészet (Biatlon) Magyar Sí Szövetség
Snowboard, hódeszka Magyar Snowboard Szövetség
Strand röplabda Magyar Röplabda Szövetség
Sportlövészet Magyar Sportlövők Szövetsége
Súlyemelés Magyar Súlyemelő Szövetség
Szánkó Magyar Versenyszánkó Szövetség
Taekwondo Magyar Taekwondo Szövetség
Tenisz Magyar Tenisz Szövetség
Tollaslabda Magyar Tollaslabda Szövetség

Torna

Magyar Torna Szövetség
Ritmikus gimnasztika Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség
Gumiasztal Magyar Torna Szövetség
Férfi torna/női torna Magyar Torna Szövetség
Triatlon Magyar Triatlon Szövetség

Vízi sportok

Úszás Magyar Úszó Szövetség
Hosszútávúszás Magyar Úszó Szövetség
Műugrás Magyar Műugró Szakszövetség
Szinkronúszás Magyar Szinkronúszó Szövetség
Szörf Magyar Szörf Szövetség
Vízilabda Magyar Vízilabda Szövetség
Vitorlázás Magyar Vitorlás Szövetség
Vívás Magyar Vívó Szövetség


A NOB által elismert sportágak, amelyek nem részei az olimpiai programnak

Elismert sportág/szakág Igazolás kiadására jogosult szervezet
aerobik Magyar Torna Szövetség
akrobatika Magyar Torna Szövetség
autósport Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
baseball/softball Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség
biliárd Magyar Biliárd Szövetség
boules Magyar Golyósportok Szövetsége
bowling Magyar Bowling és Teke Szövetség
bridge Magyar Bridzs Szövetség
életmentés Magyar Élet és Vízimentő Szakszövetség
fallabda Magyar Fallabda (Squash) Szövetség
floorball Magyar Floorball Szövetség
frizbi Magyar Frizbi Szövetség
görkorcsolya Magyar Országos Görkorcsolya Szövetség
hegymászás/sportmászás Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség
karate Magyar Karate Szakszövetség
korfball Magyar Korfball Szövetség
krikett Magyar Krikett Szövetség
légi sportok Magyar Repülő Szövetség
motorcsónak-versenyzés Magyar Motoros Vízisport Szövetség/Magyar Motorcsónak Szövetség
motorversenyzés Magyar Motorsport Szövetség
polo (lovaspóló) Hazai Lovaspóló Szövetség
rögbi Magyar Rögbi Szövetség
sakk Magyar Sakkszövetség
sumo Magyar Sumo Szakszövetség
tájékozódási futás Magyar Tájékozódási Futó Szövetség
tánc Magyar TáncSport Szakszövetség
víz alatti sportok Magyar Búvár Szakszövetség
vízi sí Magyar Vizisí és Wakeboard Szövetség
wushu Magyar Tradícionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség


Paralimpiai sportágak

Paralimpiai sportág/szakág Igazolás kiadására jogosult szervezet
10 fős labdarúgás minden sportág/szakág
esetében a Magyar Paralimpiai Bizottság
14 fős labdarúgás
Alpesi sízés
Asztalitenisz
Atlétika
Biatlon
Bocsa
Csörgőlabda
Északi sízés
Evezés
Íjászat
Jégkorong
Kenu (2016-tól)
Kerekesszékes curling
Kerekesszékes kosárlabda
Kerekesszékes rögbi
Kerekesszékes tenisz
Kerekesszékes vívás
Kerékpározás
Lovaglás
Lövészet
Súlyemelés
Triatlon (2016-tól)
Úszás
Ülőröplabda
Vitorlázás


Siketlimpiai sportágak

Siketlimpiai sportág/szakág Igazolás kiadására jogosult szervezet
Alpesi sí minden sportág/szakág esetében a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége
Asztalitenisz
Atlétika
Birkózás görög-római stílusban
Birkózás szabad stílusban
Bowling
Curling
Északi sí
Jégkorong
Labdarúgás
Judo
Karate
Kosárlabda
Labdarúgás
Pályakerékpár
Röplabda
Snowboard
Sportlövészet
Strandröplabda
Taekwondo
Tájékozódási futás
Tenisz
Tollaslabda
Vízilabda