felvi.hu


Újra segít a DPR: az általános orvosok pályakilátásai

2024.05.09

Pályaválasztás előtt álló diákként vagy már felsőoktatásban tanulóként benned is biztos felmerült, hogy milyen karrierutat biztosít egy adott képzés, mennyit lehet keresni egy konkrét diplomával, vagy éppen mennyire nehéz elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Cikksorozatunk negyedik részében az általános orvos diplomát szerzők pályakilátásait vizsgáljuk.

www.diplomantul.hu

Cikksorozatunk első részében a pszichológus alapképzésen keresztül mutattuk be a Pályaorientációt Támogató modult, majd pedig a műszaki képzési területhez tartozó gépészmérnöki alapképzés mérőszámait tekintettük át. Legutóbb a pénzügy és számvitel alapképzési szakot vizsgáltuk az AAE 2023 felület segítségével, most pedig az általános orvos osztatlan képzést vesszük szemügyre.

Először a Képzési terület mezőben válasszuk ki az orvos- és egészségtudományt, majd a Képzési szint mezőben az osztatlan képzést, ezután jelölhetjük ki a Képzés pontban az általános orvos szakot. Alapértelmezetten a legrégebben, 2014/2015-ben végzett hallgatók adatai jelennek meg, de a Képzés vége tanéve szűrővel kiválaszthatjuk a minket érdeklő évet. Cikkünk (és az AAE felülete) alapvetően az országos adatokat vizsgálja, azonban egyes mérőszámoknál intézményi bontás is elérhető.

Amennyiben utóbbi szűrőt nem módosítjuk, akkor a 2014/15-ben végzett hallgatók munkaerőpiaci adatai jelennek meg.

Megnézhetjük például, hogy a 2014-2015-ös tanévben végzettek 61,13%-a dolgozik, a tanulók és álláskeresők aránya kisebb, mint 1%, valamint 10,24%-uk a képzés utolsó hónapjában már folytatott valamilyen keresőtevékenységet. A végzettek jelentős része (90,73%) Magyarországon dolgozik, közel 15%-uk pedig legalább egy hónapot tartózkodott külföldön a végzettség megszerzését követően.

abra_aae_orvos_1.jpg

Az általános orvos képzést 2014/2015-ös tanévben végzettek adatai (kattintásra nagyobb méretben is elérhető)

A második oldalon találjuk az országos bruttó átlagjövedelmi adatokat, továbbá megvizsgálhatjuk a felsőoktatás hozzáadott bértöbbletének alakulását is. Ez intézményenként eltéréseket mutat, ennek oka az egyes vármegyék végzettjeinek bruttó átlagbéreinek eltéréseiben rejlik (ez képezi ugyanis a mérőszám alapját).

Bal oldalon megfigyelhetjük a végzettek munkaköri (FEOR), ágazati (TEÁOR) és foglakoztatói szféra (gazdasági forma) szerinti megoszlását. Nagy meglepetéseket nem mutatnak ezek az adatok: a bérjövedelemmel rendelkező végzettek 86,4%-a orvosként dolgozik, 61,99% a humán-egészségügyi ellátás területén, 24,66% oktatóként. Jelentős hányaduk a köz- és nonprofit szférában vállal állást.

abra_aae_orvos_2.jpg

Bruttó átlagjövedelem és foglalkoztatottsági adatok (kattintásra nagyobb méretben is elérhető)

Érdekes lehet a különböző években végzettek lakóhelyét időben is áttekinteni (ezt a harmadik oldalon találjuk). Például a Szegedi Tudományegyetemen oklevelet szerzők esetében a 2014-15-ben és a 2020-21-ben végzettek is hasonló arányban maradnak az egyetem vármegyéjében, Budapest javára azonban elmozdulás látható: 8,56%-kal több frissebb végzettséggel rendelkező általános orvos költözik a fővárosba.

abra_aae_orvos_3.jpg

A végzettek területi megoszlása (kattintásra nagyobb méretben is elérhető)

Összefoglalva tehát a DPR adatintegráció interaktív felületei adatalapú, tényszerű segítséget és információt biztosítanak az érdeklődőknek arról, hogy mire számíthatnak az egyes képzéseket elvégző hallgatók. Sorozatunk negyedik része szemléltette az általános orvos osztatlan képzési szakon végzettséget szerzők munkaerőpiaci jellemzőit. Az AAE-t és a Pályaorientációt Támogató modult bármikor megnyithatod a www.diplomantul.hu oldalon.

Ha egy adat értelmezésében bizonytalan vagy, kattints az adat jobb felső sarkában található kis kérdőjelre, ahol rövid magyarázatot találsz az adott értékről, vagy használd az Oktatási Hivatal írásos és videós segédletét!