2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Klebelsberg Központ logója

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja
  • a magas szinten képzett, hivatástudattal és gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása,
  • a tanári, tanító, gyógypedagógus pályát választó egyetemi hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós munkavállalásra, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása,
  • valamennyi tanárszakot, szakpárt – elsősorban a hiányszakokat, szakpárokat – választó tanárjelöltek, valamint tanítók és a gyógypedagógusok számának növelése, a hazai köznevelés pedagógus-ellátottságának megerősítése.

Ennek keretében hallgatókat 125-375 ezer Ft/félév ösztöndíjjal támogatja legfeljebb azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll.

A támogatás feltétele

A hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a diploma megszerzése után a Klebelsberg Központ szakmai irányítása alatt lévő Tankerületi Központok által fenntartott köznevelési intézményben tanári vagy tanító vagy gyógypedagógus munkát vállal, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

Ki pályázhat?

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzésre vagy tanító alapképzésre vagy gyógypedagógia alapképzésre felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat.

A pályázatok benyújtási tervezett határideje minden év szeptemberének utolsó napja.

További részletek a Klebelsberg Központ honlapján találhatók. (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)