2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Tanárképzés

Fontos! Feltétlenül tanulmányozza át a frissített tanárképzésről szóló minisztériumi közleményt (pdf) is!

A tanárképzésről szóló, korábban megjelent minisztériumi közlemény fontos kiegészítése:

  • földrajz alapképzésre épülően osztott képzésben 2 féléves földrajztanári mesterszakon,
  • rekreáció és életmód tanácsadó alapképzésre épülően osztott képzésben 3 féléves testnevelő tanári mesterszakon

is szerezhető tanári szakképzettség.

A tanárképzés

  • érettségire épülően osztatlan képzésben egy vagy két tanárszakon
  • alapképzésben, főiskolai szintű képzésben szerzett oklevéllel osztott képzésben tanári mesterszakon vagy
  • az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési szakkal, illetve osztatlan szakkal párhuzamosan vagy a mesterfokozatot követően felvett tanári mesterszakon

folyik.

A jelentkezőnek az érdeklődési iránya és előtanulmányai alapján kell eldöntenie azt, hogy milyen a tanárszakos irányultságra. A tanárképzésben

  • a közismereti tanárszak az általános iskola 5. évfolyamától kezdődő és a középfokú nevelés-oktatás szakaszában a szakrendszerű oktatás közismereti tantárgyainak tanítására, a tanári munkakörök ellátására,
  • a szakmai tanárszak a szakképzésben folyó szakmai oktatásra, az oktatói munkakörök ellátására,
  • a művészeti tanárszak az alapfokú művészetoktatásban, a szakgimnáziumban, szakiskolában a művészeti szakmai tantárgy tanítására, tanári munkakörök ellátására

készít fel.

Az alábbi összefoglaló táblázat a különböző lehetőségeket együtt jeleníti meg, és segít kiválasztani az előtanulmányok és a szakos irányultság ismeretében a jogszabályoknak megfelelő képzési idejű tanárképzési meghirdetést. Ezekről részletesen az alfejezetekben lesz szó.

Előtanulmányok Képzési irányultság Választandó felvételi jelentkezés
érettségi közismereti (kétszakos) tanárképzés
vagy szakmai tanárszak (egyszakos)
vagy zenetanári szak (egy- vagy kétszakos)
osztatlan képzés 10 féléves képzés
O tanári [10 félév [*** tanár]]
érettségi zeneművész tanárképzés (kétszakos) O tanári [12 félév [*** tanár]]
közismereti, szakmai vagy zeneművészeti szakterületi alapképzési oklevél közismereti tanárszak (egy vagy kétszakos)
vagy szakmai tanárszak (egy szakos) vagy zenetanári szak (egy- vagy kétszakos)
vagy zeneművész tanárképzés (kétszakos)
osztatlan képzés 10 vagy 12 féléves képzés (kétszakos képzésben kreditelismerés egyik tanári szakon legalább 100, másik tanári szakon legalább 50 kreditben a tanári szakterületnek megfelelő előtanulmányok alapján a beiratkozást követően csökken 6 félévre)
O tanári [10 félév [*** tanár]]
O tanári [12 félév [*** tanár]]
egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus, mesterfokozatú gyógypedagógia-tanár vagy tanító természettudomány-környezettan szakos tanár szak osztatlan képzés 10 féléves képzés, a tanári szakterületnek megfelelő előtanulmányok alapján a tanulmányi idő beiratkozást követően csökken 6 félévre)
O tanári [10 félév [*** tanár]]
közismereti (megfelelő) szakterületi (bölcsész, természettudomány) (közlemény 2.1. pont szerinti) alapképzési oklevél közismereti tanárszak tanári mesterszak 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]
közismereti (részben megfelelő) szakterületi (műszaki, agrár, gazdasági vagy szlavisztika) (közlemény 2.2. pont szerinti) alapképzési oklevél közismereti tanárszak tanári mesterszak 3 félév
M tanári [3 félév [*** tanár]]
alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség és alkalmazott környezetkutató, biotechnológus, biológus, fizikus, geográfus, földtudományi kutató, vegyész, gépészmérnök, energetikai mérnök, villamos mérnök, mechatronikai mérnök vagy anyagmérnök szakképzettség, előzetesen alapképzésben a szakterület szerinti osztatlan tanárszak szakterületi vagy pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteiből 20 kredit teljesítése természettudomány-környezettan szakos tanár szak tanári mesterszak 4 félév
M tanári [4 félév [*** tanár]]
szakmai alapképzési vagy főiskolai szintű oklevél mérnöktanár, közgazdásztanár, agrármérnöktanár, szociális ismeretek tanára szakmai tanárszak tanári mesterszak 3 félév (közoktatási munkatapasztalat kreditelismerése esetén a képzési idő a beiratkozást követően csökkenhet 2 félévre)
M tanári [3 félév [*** tanár]]
szakmai alapképzési vagy főiskolai szintű oklevél egészségügyi tanár szakmai tanárszak tanári mesterszak 4 félév (közoktatási munkatapasztalat kreditelismerése esetén a képzési idő a beiratkozást követően csökkenhet 3 félévre)
M tanári [4 félév [*** tanár]]
gyógypedagógus, konduktor alapképzési vagy főiskolai szintű oklevél szakmai tanárképzés (egyszakos) tanári mesterszak 3 félév
M tanári [3 félév [*** tanár]]
neveléstudományi mesterszak pedagógiatanár (egyszakos) M tanári 2 félév [*** tanár]]
nem tanári mesterképzési vagy egyetemi oklevél közismereti vagy szakmai vagy művészeti tanárképzés (egyszakos) tanári mesterszak, 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]
környezettudomány, biotechnológia, földtudomány, geofizikus, geológus, meteorológus mesterszak természettudomány-környezettan szakos tanár szak tanári mesterszak, 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]
biológus, fizikus, vegyész, csillagász, anyagtudomány, geográfus, környezetmérnök mesterszak természettudomány-környezettan szakos tanár szak tanári mesterszak, 4 félév
M tanári [4 félév [*** tanár]]
alkalmazott nyelvészet, magyar nyelv és irodalom és hungarológia mesterképzési szak és előtanulmányokkal az idegen nyelvi mesterszak magyar mint idegen nyelv tanára, a finn nyelv és kultúra tanára, a filozófiatanár, a művészettörténet-tanár szak tanári mesterszak, 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]
finnugorisztika, filozófia, művészettörténet mesterképzési szak
az államtudományi képzési területről a katonai vezetői, a katonai üzemeltetés, a katonai műveleti logisztika, a védelmi vezetéstechnikai rendszertervező, a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szak
a finn nyelv és kultúra tanára, a filozófiatanár, a művészettörténet-tanár, honvédelmi alapismeretek tanára szak tanári mesterszak, 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]
táncművészeti alapképzési vagy főiskolai oklevél művészeti tanárképzés (tánc) tanári mesterszak, 4 félév
M tanári [4 félév [*** tanár]]
az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakkal, illetve osztatlan szakkal párhuzamosan közismereti tanárszak
szakmai tanárszak
művészeti tanárszak
tanári mesterszak, 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]

 

Újabb oklevelet adó tanárképzés

Előtanulmányok Képzési irányultság Választandó felvételi jelentkezés
tanári oklevél (zenetanár, zeneművésztanár tanárszakok, gyógytestnevelő tanár, valamint miniszter által engedélyezett tanárszakok kivételével) bármilyen rendszerű tanárképzésben szerzett) újabb tanári szakképzettség megszerzése tanári mesterszak 4 félév, M tanári [4 félév [*** tanár]]
miniszter által engedélyezett tanárszakok:
biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár, informatikatanár (digitális kultúra tanára), matematikatanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelemtanár, ének-zenetanár, testnevelőtanár, angol nyelv és kultúra tanára vagy német nyelv és kultúra tanára
újabb tanári szakképzettség megszerzése tanári mesterszak 3 félév, M tanári [3 félév [*** tanár]]
gyógypedagógus, gyógypedagógia-tanár szakképzettség, vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő vagy egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus tanári szakképzettség megszerzése tanári mesterszak 4 félév, M tanári [4 félév [*** tanár]]
testnevelő tanár gyógytestnevelés tanár tanári mesterszak 4 félév, M tanári [4 félév [*** tanár]]
zenetanár szakirányokon szerzett oklevél újabb tanári szakképzettség megszerzése (egyszakos) tanári mesterszak 4 félév
M tanári [4 félév [*** tanár]]
ének-zene tanár,
zeneismeret-tanár,
egyházzenetanár,
az ének-zene művésztanár
kóruskarnagyművésztanár
zeneelmélettanár
egyházzeneművész-tanár
tanári mesterszak 4 félév
M tanári [4 félév [*** tanár]]
természettudomány-környezettan szakos tanár kémiatanár, fizikatanár, biológiatanár, földrajztanár tanári mesterszak 3 félév,
M tanári [3 félév [*** tanár]]
egyetemi szintű környezettan tanár,
főiskolai szintű környezetvédelem tanár, természetismeret-környezettan tanár
természettudomány-környezettan szakos tanár tanári mesterszak 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]
kémiatanár, fizikatanár, biológiatanár, földrajztanár természettudomány-környezettan szakos tanár tanári mesterszak 4 félév
M tanári [4 félév [*** tanár]]
tanító alapképzési vagy főiskolai szintű oklevél közismereti tanárképzés (egyszakos) tanári mesterszak 4 félév M tanári [4 félév [*** tanár]]
szakoktató alapképzési vagy főiskolai szintű oklevél szakmai tanárszak tanári mesterszak, 4 félév (szakoktató szakképzettségnek megfelelő szakmai tanárképzésen)
M tanári [4 félév [*** tanár]]
főiskolai táncpedagógus oklevél művészeti tanárképzés (tánc) (egyszakos) Mesterképzés, 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]

 

Mesterfokozat megszerzését biztosító, illetve szintemelő képzés

Előtanulmányok Képzési irányultság Választandó felvételi jelentkezés
tanári oklevél (egyes főiskolai szintű képzésben szerzett vagy osztatlan képzésben szerzett általános iskolai tanár szakképzettség) azonos szakképzettségen "szintemelő" ( szaktanári mesterszak vagy tanári mesterszak 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]
főiskolai szintű testnevelő tanár; az ének-zenetanár; az ének-zenetanár, karvezetés; az ének-zene, népzenetanár; az ének-zenetanár, egyházzene; zeneművészeti (kamaraművész, előadóművész) tanár, rajztanár, a vizuális kommunikáció tanár testnevelő tanár, ének-zene tanár, népzene- és népikultúra-tanár, zenetanár, vizuáliskultúra-tanár szak, illetve zenetanárszak főiskolai szintű szakképzettségének megfelelő szakirányán mesterfokozatú tanár tanári mesterszak 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]
főiskolai szintű hangszertanár; kamaraművész, magánénektanár; ének-kamaraművész; régizene hangszertanár, kamaraművész; zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés; jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélettanár; jazzhangszer előadóművész, tanár; jazzének előadóművész, tanár; szolfézstanár, egyházzenész, tanár zenetanár tanárszak, illetve zenetanárszak főiskolai szintű szakképzettségének megfelelő szakirányán szerezhetnek mesterfokozatú tanári szakképzettség tanári mesterszak 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]
főiskolai szintű táncpedagógus mesterfokozatú tánctanár tanári mesterszak 2 félév
M tanári [2 félév [*** tanár]]

 

(Frissítve: 2024.01.31.)