2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató
3 / 3 oldal
Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények

Tanulmányi pontok

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények

Az érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből összesen maximum 100 pont számítható.

A tanulmányi pont számításához az érettségi vizsgaeredmények közül az alábbi tárgyak százalékos eredményének átlagát kell egész számra kerekíteni:

  • a négy kötelező vizsgatárgyét: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve az idegen nyelv hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy, és
  • a legjobb eredményű vizsgatárgyét azon tárgyak közül, amelyet a felsőoktatási intézmény határozott meg az adott szakon.

Külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknél az érettségi tárgyak a megnevezésüktől függetlenül vehetők figyelembe az érettségi átlag számításakor, az itt leírtak szerint.

A tanulmányi pontok a középiskolai teljesítményt tükrözik, ezért az érettségi bizonyítvány megszerzését követően szerzett érettségi tanúsítványokban szereplő eredmények itt nem vehetők figyelembe. Aki még a középfokú tanulmányai alatt tett előrehozott érettségi vizsgát, majd ugyanabból a vizsgatárgyból a rendes érettségi időszakban újabb (szintemelő) érettségit is (és így az egyik eredményről tanúsítványt kap), úgy a két eredmény közül a jobb százalékos eredmény beszámítható a tanulmányi pontokba függetlenül attól, hogy az eredmény az érettségi bizonyítványban vagy az azzal egyidejűleg kiállított tanúsítványban szerepel. (Célszerű a jobb százalékos eredményt beleíratni az érettségi bizonyítványba és a gyengébb százalékos eredményről tanúsítványt kérni.)

Ha 2005-ben érettségizett és a matematikából az utolsó év végi eredménye került az érettségi bizonyítványába (azaz ténylegesen nem tett vizsgát ebből a tárgyból – ezt záradék jelzi), akkor az érettségi átlageredmény kiszámításánál a matematika érettségi vizsgatárgy eredménye nem vehető figyelembe (mivel nincs százalékos eredménye).