2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Mesterképzésre jelentkezéskor

A mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról − a felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételeknek megfelelően − a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben döntenek, a jelentkezők által elért felvételi eredmények alapján.

A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni.

Kötelező többletpontot adni az esélyegyenlőség alapján, azaz hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért (jogcímenként külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat). Az esélyegyenlőség jogcímen a jelentkezők legalább 1, de legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.

A maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét és ezek megállapításának rendjét a felsőoktatási intézményeknek külön-külön kell meghatározniuk.

A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a saját szabályzatában határozza meg. Az értékelés független attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét.

A pontos felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmények a meghirdetett képzéseiknél teszik közzé: intézményenként és meghirdetett képzésenként külön-külön kell utánanézni, hogy az adott felsőoktatási intézmény milyen pontszámítási módszert alkalmaz.

A felsőoktatási intézmények által leggyakrabban alkalmazott pontszámítási módok:
  • oklevél minősítése,
  • oklevél átlaga (egy vagy két tizedesjegy pontossággal),
  • záróvizsga eredménye,
  • felsőoktatásban megszerzett féléves (tanulmányi) eredmények átlaga,
  • felvételi vizsga (szóbeli, írásbeli, gyakorlati),
  • szakmai alkalmassági vizsga, motivációs beszélgetés,
  • felvételi portfólió (tudományos munkák, szakmai önéletrajz stb.).

A mesterképzésre történő jelentkezés során egyes dokumentumokat (pl. portfóliót) kizárólag közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni az intézmény által közzétett módon!

Az eredmény igazolásához ezekre lehet szükség:
  • felsőfokú oklevél (ha azt 2006. február 1. előtt szerezte, az ezt követően kiállított felsőfokú oklevelek adatait elektronikusan veszik át a felsőoktatás információs rendszeréből)
  • oklevélmelléklet, leckekönyv
  • oklevél-átlag igazolás