2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

Az egyes szakokon a pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgakövetelmény teljesíthető legalább 25%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával, ha rendelkezik

 • a jelentkezési határidőt megelőző öt évnél korábban szerzett magyar érettségi bizonyítvánnyal,
 • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványával, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában szerzett érettségi bizonyítvánnyal,
 • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
 • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítvánnyal.

Jelentkezés

A felvételi eljárás során, ha nem rendelkezik a pontszámításhoz meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgával

 • csak közismereti vizsgatantárgyból és
 • legfeljebb három

felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára lehet jelentkezni. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga ingyenes.

Olyan szakon, ahol csak középszintű érettségi vizsgaeredményt kérnek az intézmények, felsőoktatási felvételi szakmai vizsga nem tehető.

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára az E-felvételi felületén a jelentkezési időszakban, azaz 2024. február 15-ig, az Érettségi eredmények menüpontban, azt követően 2024. április 30-ig írásban, a felveteli.eljaras@oh.gov.hu e-mail címen lehet jelentkezni. Az E-felvételi rendszerében a megadott jelentkezési helyek, illetve az ezekre meghatározott érettségi vizsgatárgyi követelmények alapján egy listából választhatja ki, hogy mely közismereti vizsgatárgy(ak)ból kíván felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.

A vizsga lebonyolítása

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát a felsőoktatási intézmények szervezik. Egy tárgyból csak egyszer, abban az intézményben kell letenni, amely a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szerepel. A vizsga eredményét az érettségi pont számításánál a többi intézményben, szakon – ahol emelt szintű érettségivel kell rendelkezni – is figyelembe veszik.

Egyes tantárgyakból idegen nyelven is teljesíthető, ezeket ebben a táblázatban (pdf) lehet megnézni.

A vizsgát egy adott tárgyból egy napon bonyolítják le valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. Csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban tehető le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák lebonyolítására várhatóan 2024. július első hetében kerül sor. A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg, amely tartalmazza

 • a vizsga napját, kezdetének időpontját,
 • lebonyolításának részletes szabályait,
 • a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával),
 • a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint
 • a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.

Eredmény és beszámíthatóság

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga sikeres, ha eléri a 25%-ot. Ebben az esetben a jelentkező teljesíti az emelt szintű érettségi feltételét.

A pontszámítás során a vizsgán elért százalékos eredményt veszik figyelembe akkor is, ha az adott tárgyból van érettségi vizsgaeredménye, és annak százalékos eredménye esetleg jobb!

A vizsgán szerzett eredmény csak azon a szakon vehető figyelembe, ahol emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel kell rendelkezni:

 • ha a választott szakon egy meghatározott tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi, akkor abból a tárgyból kell felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni.
 • ha a szakon több érettségi vizsgatárgyat is meghatároztak (de nem írták elő, hogy konkrétan melyik tárgyból kell az emelt szintű), akkor a jelentkező a megadott vizsgatárgyak bármelyikéből leteheti a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról nem állítanak ki semmilyen, emelt szintű érettséginek megfelelő igazolást vagy tanúsítványt.

Követelményrendszer

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti emelt szintű érettségi írásbelin alapul. Az egyes vizsgatárgyak feladatlapjait és megoldókulcsait az Oktatási Hivatal honlapján teszik közzé (www.oktatas.hu – a linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból).