2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató
1 / 3 oldal
Érettségi pontok

Érettségi pontok

A felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmények szakonként határozzák meg azokat az érettségi vizsgatárgyakat és azok szintjét (közép- vagy emelt szint), amelyek eredményéből kiszámítható az érettségi pontszám. Ezeket a meghirdetett képzések oldalain lehet megnézni.

Szakok és érettségi vizsgatárgyak

Az érettségi pontokat két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell kiszámolni. Ha egy szakon több vizsgatárgyat is megadtak érettségi követelményként – a vizsgatárgyak között "vagy" szerepel –, vagy ugyanabból a tárgyból több, különböző eredménye is van, az érettségi pontokat a két legkedvezőbb eredményű érettségi vizsgatárgy alapján kell kiszámítani.

A felsőoktatási szakképzéseknél az intézmények nem határozták meg külön a vizsgatárgyakat, ezért ott az érettségi bizonyítványban, tanúsítványban szereplő eredmények közül a két legjobb figyelembevételével számítják ki a jelentkező érettségi pontjait.

Az érettségi pontok száma egyenlő:

 • emelt szintű érettségi vizsga esetén az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel,
 • középszintű érettségi vizsga esetén: a százalékos eredmény alapján megállapított pontszámmal, az alábbi táblázat (pdf) szerint.

Érettségi pont kizárólag a következő dokumentumokban szereplő eredményekből számítható:

 • az érettségi bizonyítvány,
 • az érettségi tanúsítvány,
 • a rendes érettségi vizsgaidőszakban megszerzett, közismereti érettségi vizsgaeredményeket tartalmazó szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány, valamint
 • szakirányú továbbtanulás esetén a 2021-től kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél, vagy szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány, vagy az Országos Képzési Jegyzék szerint kiállított bizonyítvány, ha a szakmai vizsga eredménye legalább „jó” minősítésű.

Ezeken kívül érettségi pont számítható még a korábbi olyan intézménytípusokban (pl. középfokú technikum) kiállított bizonyítványokból, oklevelekből is, ahol középfokú nevelés-oktatás folyt és a kiállított bizonyítvány, oklevél az érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű.

A szakképzettségből, szakképesítésből történő pontszámításról »
A külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők pontjait az itt leírtak szerint számítják.

 

Ha emelt szintű érettségi kell…

Az intézményi meghirdetéseknél külön jelzik, ha a pontszámításhoz kötelező az emelt szintű érettségi. Egyes szakokon előfordulhat, hogy mindkét érettségi vizsgatárgyból emelt szintű eredménnyel kell rendelkezni.

Ez alól kivételt jelenthet, ha a felsőfokú végzettségből vagy a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján is történhet a pontszámítás.

A pontszámításhoz meghatározott emelt szintű érettségi feltétel teljesíthető
 • a felsőoktatási intézmény által szervezett és sikeresen teljesített felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával,
 • az érettségi bizonyítvány megszerzését követően letett érettségi vizsgával, szintemelő érettségivel;
 • középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsgatárggyal.

 

Az érettségi eredmény igazolásához ezekre lehet szükség:
 • magyarországi érettségi bizonyítvány – amennyiben azt 2006. január 1. előtt szerezte (az ezt követően kiállított bizonyítványokban szereplő eredményeket elektronikusan veszik át a köznevelés információs rendszeréből)
 • érettségi tanúsítvány
 • középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél (2021-től)
 • OKJ bizonyítvány (54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést igazol), ha a szakmai vizsga eredménye legalább jó
 • szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány (2021-től), ha a szakmai vizsga eredménye legalább jó
 • külföldi érettségi bizonyítvány és melléklete(i).

 

(Frissítve: 2024.01.31.)