2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Pontszámítás

Az alap- és osztatlan képzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre jelentkezők felvételi összpontszáma kiszámítható:

 • a középiskolai osztályzataikból,
 • az érettségi eredményükből,
 • egyes esetekben a szakképzettségükből, szakképesítésükből, az ennek során tett szakmai vizsga eredményéből,
 • vagy felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevelükből,
 • egyes szakokon az előírt gyakorlati vizsga eredményéből.

Ezekből összesen 400 pont szerezhető, amelyhez még hozzáadják az ún. intézményi pontokat (max. 100 pont).

Az igazolt eredmények alapján többféle módon is megtörténik a pontszámítás (ezeket jogszabály határozza meg), és a felvételi összpontszám meghatározásakor automatikusan a jelentkező számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

Alap- és osztatlan képzések esetén

pontszamitas_A.jpg

Felsőoktatási szakképzés esetén

pontszamitas_F.jpg

A szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező jelentkezők felvételi összpontszámát az alábbiak szerint is ki lehet számítani:

Alap- és osztatlan képzésekre jelentkezéskor, szakirányú továbbtanulás esetén

pontszamitas_SZ.jpg

További pontszámítási módszerek:

 1. Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel jelentkezők felvételi pontszámát az oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani (az emelt szintű érettségi feltételtől való eltekintéssel).
 2. A gyakorlati vizsgán elért eredményből. A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjain, a sporttudomány képzési területen az edző alapképzési szakon, a pedagógusképzési területen a szakoktató, az osztatlan gyógytestnevelő tanár, testnevelő tanárszakon és az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány) alapképzési szakon, valamint a művészeti jellegű osztatlan tanárképzési szakokon a jelentkezők részére gyakorlati vizsgát szerveznek, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot ezeken a szakokon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, az intézményi pontok hozzáadása nélkül.
 3. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–8. helyezést elért jelentkezők, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett
  • világbajnokságon 1–3. helyezést,
  • Európa-bajnokságon 1. helyezést

elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek – 500 pont.

 

A külföldi végzettséggel rendelkezők eredményének beszámításával kapcsolatos egyéb tudnivalók itt olvashatók »
A mesterképzésre jelentkezők pontszámításáról »

(Frissítve: 2024.01.31.)